Skoči na vsebino

SPOROČILA ZA JAVNOST - STRAN 174 OD 198

Viba film Ljubljana odstopila kamion z agregatom Domu starejših Videm Dobrepolje


Zaradi težav z električno energijo je Javni zavod Viba film Ljubljana za čas, ko bo spet vzpostavljeno normalno stanje oskrbe, preko Uprave RS za zaščito in reševanje odstopil kamion z agregatom, ki se sicer uporablja pri snemanju...

Za večjo dostopnost arhivskega gradiva


Z novelo Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih, ki je bila pred dnevi sprejeta v Državnem zboru, ne zapiramo dostopa do arhivov, temveč prav nasprotno - olajšujemo vpogled do arhivskega gradiva. 1....

Objavljen je javni razpis za izbor kulturnih projektov programa, namenjenega pripadnikom nemško govoreče etnične skupine v Republiki Sloveniji


Objavljen je javni razpis za izbor kulturnih projektov programa, namenjenega pripadnikom nemško govoreče etnične skupine v Republiki Sloveniji, ki jih bo v letu 2014, na podlagi Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado...

Objavljen je javni poziv za dodelitev kulturnih žepnin za samozaposlene v kulturi


Objavljen je javni poziv za dodelitev kulturnih žepnin za samozaposlene v kulturi v letu 2014. Kulturna žepnina je namenjena izključno fizičnim osebam s statusom samozaposlenega v kulturi, ki so vpisani v razvid samozaposlenih v...

Državni zbor potrdil Zakon o enotni ceni knjige


Državni zbor je danes z 51 glasovi za in 25 glasovi proti sprejel Zakon o enotni ceni knjige. Kot je na današnjem nadaljevanju 21. redne seje Državnega zbora uvodoma povedal minister za kulturo dr. Uroš Grilc, Zakon o enotni...

Rezultati javnega razpisa za izbor javnih kulturnih programov na področju umetnosti za obdobje od 2014 do 2017


Objavljeni so rezultati javnega razpisa za izbor javnih kulturnih programov na področju umetnosti za obdobje od 2014 do 2017. Razpis je glede na razpoložljiva proračunska sredstva določal, da bo izbranih največ 32 javnih kulturnih...

Državni zbor potrdil Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o RTV Slovenija in Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih


Državni zbor je s 55 glasovi za in 21 proti sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o RTV Slovenija. Kot je danes uvodoma povedal minister za kulturo dr. Uroš Grilc: »V Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o...