Skoči na vsebino

SPOROČILA ZA JAVNOST - STRAN 173 OD 180

Objavljen je Javni razpis za sofinanciranje operacij javne kulturne infrastrukture, v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj


Objavljen je Javni razpis za sofinanciranje operacij javne kulturne infrastrukture, v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj. Javni razpis delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni...

Javno zbiranje ponudb za oddajo v najem dela kulturnega spomenika državnega pomena – grad Turjak (EŠD 790)


Objavljeno je Javno zbiranje ponudb za oddajo v najem dela kulturnega spomenika državnega pomena – grad Turjak. Predmet oddaje v najem je del gradu Turjak (obnovljeni del stavbe – južni in zahodni trakt, razen grajske kapele) in...

Objavljen je Javni razpis za sofinanciranje operacij prenove in obnove, celostne revitalizacije in modernizacije kulturnih spomenikov v lasti občin iz Evropskega sklada za regionalni razvoj


Objavljen je Javni razpis za sofinanciranje operacij prenove in obnove, celostne revitalizacije in modernizacije kulturnih spomenikov v lasti občin iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Javni razpis delno financira...

Sofinanciranje slovenskega deleža projektov, ki so bili v letih 2012 ali 2013 izbrani na razpisih programa EU Kultura (2007-2013)


Ministrstvo za kulturo letos ponovno vzpostavlja sistem sofinanciranja projektov EU. Upravičeni so projekti, ki so bili izbrani na razpisih programa EU Kultura za leto 2012 ali 2013. Pogoj za sofinanciranje slovenskega deleža...

Sprememba Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Filmski studio Viba film Ljubljana


Na predlog Ministrstva za kulturo je Vlada Republike Slovenije 20. junija 2013 sprejela Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Filmskega studia Viba film Ljubljana. Z navedenim aktom je Vlada RS jasno in pregledno...

Javna razprava o osnutku Nacionalnega programa za kulturo 2014-2017 za področje medijev


Ministrstvo za kulturo je v okviru javne obravnave osnutka Nacionalnega programa za kulturo 2014-2017 danes pripravilo razpravo na temo medijev. Minister za kulturo dr. Uroš Grilc je uvodoma poudaril, da osnutek Nacionalnega...

V slovo Prešernovemu nagrajencu in enemu najpomembnejših industrijskih oblikovalcev 20. stoletja Niku Kralju


V ponedeljek, 15. julija 2013, je v 92. letu starosti umrl eden najpomembnejših industrijskih oblikovalcev 20. stoletja Niko Kralj. Ustvarjal je skoraj celotno drugo polovico dvajsetega stoletja, oblikoval je številne stole in...