Skoči na vsebino

SPOROČILA ZA JAVNOST

Osrednja državna proslava ob dnevu državnosti


Spoštovane državljanke, cenjeni državljani! 25. junija praznujemo spomin na eno največjih prelomnic v slovenski zgodovini – spomin na dan, ko je Slovenija postala formalno neodvisna. Dobri dve desetletji življenja v neodvisni...

Vojko Stopar imenovan za direktorja javnega zavoda Viba Film Ljubljana


Minister za kulturo dr. Uroš Grilc je na podlagi izvedenega javnega razpisa in predhodnega mnenja sveta javnega zavoda za direktorja javnega zavoda Viba Film Ljubljana imenoval Vojka Stoparja. Minister je odločitev sprejel na...

Mag. Mojca Jan Zoran imenovana za direktorico javnega zavoda Slovenski gledališki inštitut


Minister za kulturo dr. Uroš Grilc je na podlagi izvedenega javnega razpisa in predhodnega mnenja sveta javnega zavoda za direktorico javnega zavoda Slovenski gledališki inštitut imenoval mag. Mojco Jan Zoran. Minister je...

Minister za kulturo dr. Uroš Grilc z županom Občine Kostel podpisal pogodbo o neodplačnem prenosu Gradu Kostel na Občino Kostel


Minister za kulturo dr. Uroš Grilc je danes na slovesnosti ob prazniku Občine Kostel z županom Valentinom Južničem podpisal pogodbo o neodplačnem prenosu dela kulturnega spomenika državnega pomena Grad Kostel, Arheološko najdišče...

Objavljena sta osnutka akcijskih načrtov za jezikovno izobraževanje in jezikovno opremljenost


Na podlagi Resolucije o nacionalnem programu za jezikovno politiko 2014–2018 (sprejete julija 2013) sta delovni skupini zunanjih strokovnjakov v sodelovanju z Ministrstvom za kulturo pripravili dva izvedbena dokumenta na...

Minister za kulturo dr. Uroš Grilc na slovesnem odprtju Parka kulturnikov v Loškem Potoku


Minister za kulturo dr. Uroš Grilc je danes v Loškem Potoku nagovoril udeležence slovesnega odprtja Parka kulturnikov. V nagovoru je minister dejal, da čeprav je občina Loški Potok ena najredkeje poseljenih občin, ki so jo v...

Objavljen je javni razpis za direktorja javnega zavoda Slovensko narodno gledališče Nova Gorica


Objavljen je javni razpis za delovno mesto direktorja javnega zavoda Slovensko narodno gledališče Nova Gorica. Izbrani kandidat mora poleg izpolnjevanja splošnih pogojev imeti visokošolsko izobrazbo druge stopnje (II. bolonjsko...