Skoči na vsebino

NOVICA

2. 10. 2017

Velikanska najdba v avli ministrstva na ogled do 20. oktobra

Državna sekretarka Damjana Pečnik in direktor Krajinskega parka Ljubljansko barje Janez Kastelic sta danes v avli ministrstva odprla razstavo Velikanska najdba.  


Krajinski park Ljubljansko barje je s partnerji pripravil razstavo o dediščini Ižanskih kolišč, ki jih je tedanji vodja Deželnega muzeja Kranjske Karl Deschmann (Dragotin Dežman) v neposredni bližini Iga prvi izkopaval. Razstava predstavlja Dežmanov prispevek k razumevanju dediščine kolišč in njihov pomen za današnji čas. Odkritju je sledil izreden odziv javnosti po celotni Avstro-Ogrski in tudi širše, ki traja vse do danes, saj so kolišča na Igu razglašena za spomenik državnega pomena in so vpisana na UNESCO-ov Seznam svetovne dediščine.

Ižanska ali Dežmanova kolišča so del 111 prazgodovinskih kolišč okoli Alp, ki so od leta 2011 vpisana na UNESCO-ov Seznam svetovne dediščine. Ostaline prazgodovinskih naselij so najpomembnejši arheološki vir za raziskovanje zgodnjih agrarnih družb v Evropi. Najdbe nudijo podroben vpogled v življenje prazgodovinske Evrope od leta 5000 do 500 pr. n. št. V času kolišč je prišlo do nekaj odkritij in napredka v družbi, ki so tako brezčasna, da se zdijo samoumevna. Ena izmed njih je keramika, najbolj pa so znane prav okrašene posode z dežmanovih kolišč.

Na razstavi so poleg arhivskih in današnjih podob Barja, na ogled in otip dostopne tudi replike koliščarskih predmetov, maketa kolišča Maharski prekop, maketa Ljubljanskega barja ter vsebine nadgrajene resničnosti. Pri pripravi razstave so sodelovali Narodni muzej Slovenije, Mestni muzej Ljubljana ter ZRC SAZU Inštitut za arheologijo. Razstavo so omogočili Ministrstvo za kulturo, Slovenska nacionalna komisija za UNESCO ter občina Ig.