Skoči na vsebino

NOVICA

28. 7. 2017

Ministrstvo za kulturo bo za prenovo 44 kulturnih spomenikov v letošnjem in prihodnjem letu – letu evropske kulturne dediščine – namenilo 1,52 mio evrov

Prostorska porazdelitev odobrenih projektov na razpisu SVP 2017-18. Vir: Direktorat za kulturno dediščino

Ministrstvo za kulturo je objavilo rezultate spomeniško - varstvenega projektnega razpisa, v okviru katerega bo v letošnjem in prihodnjem letu sofinanciralo obnovo 44 kulturnih spomenikov v skupni višini 1,52 mio evrov. Ministrstvo želi s sofinanciranjem prenov kulturnih spomenikov spodbuditi obnove in prezentacijo kulturnih spomenikov, saj se tako ohranja kulturna dediščina ter razvija zavest o njenih vrednotah in izboljšuje njena dostopnost.

V okviru prvega sklopa razpisa bodo sofinancirani projekti izvedbe gradbeno - obrtniških posegov za ohranjanje kulturnovarstvenih sestavin in razglašenih kulturnih spomenikov, v okviru drugega sklopa pa restavratorski posegi na razglašenih kulturnih spomenikih, ki so ustrezno gradbeno sanirani.

Projekti so bili izbrani na osnovi razpisnih meril in kriterijev; glede na ogroženost in pomembnost spomenika, pomembnost za ohranitev avtentičnih materialov, tehnologij, znanj in veščin ter pomembnost projekta za vlogo v javnem dogajanju in za popularizacijo spomenika ter povezanost z drugimi razvojnimi projekti ali programi ter ob upoštevanju 10. in 11. člena Zakona o Triglavskem narodnem parku.
 
Kljub dejstvu, da višina razpoložljivih proračunskih sredstev, ki jih je imelo ministrstvo na voljo za izvedbo razpisa, nikakor ne zadostuje za vse zaprošene potrebe, pa gre za sploh prvo podelitev sredstev za spomeniškovarstvene projekte na kulturnih spomenikih po letu 2014. Ministrstvo že vrsto let opozarja, da je potrebno z vladnimi ukrepi zaustaviti trend padanja javnofinančnih sredstev za kulturo (še posebej za kulturno dediščino) in slediti zavezam v Nacionalnem programu za kulturo ter drugih strateških dokumentih. Prav zato si ministrstvo prizadeva za čimprejšnji sprejem novega zakona o kulturnem evru, ki bo dodatni vir financiranja kulturne dediščine.