Skoči na vsebino

NOVICA

21. 5. 2017

21. maj - Svetovni dan kulturne raznolikosti za dialog in razvoj

Tri četrtine velikih svetovnih konfliktov ima kulturno razsežnost, zato je za mir, stabilnost in razvoj nujno in potrebno zapolniti vrzeli med kulturami, zato je UNESCO leta 2001 sprejel splošno deklaracijo o kulturni raznolikosti in 21. maj razglasil za Svetovni dan kulturne raznolikosti za dialog in razvoj.

»Iz tega, kar se trenutno dogaja po svetu, bi težko sklepali, da se krepi zavest o pomenu kulturne raznolikosti, ki je za svet in človeka ravno tako pomembna, kot biotska raznovrstnost. A gre morda vendarle le za razkorak med vse večjim zavedanjem in dejanskim ravnanjem. Morda je ravno vse večja občutljivost za duhovno bogastvo sveta, razumevanje, da so vse kulture po dostojanstvu in zakonu med seboj enake, pravi razlog, da postaja ta razkorak vse bolj očiten. Upajmo. Vsekakor je prav, da se na to čim bolj pogosto spomnimo in da nas ta dan spomni na pomen varovanja kulturne dediščine, ki pripada celotnemu človeštvu in ga raznolike kulturne prakse le bogatijo,« pravi dr. Sašo Gazdič, vodja Službe za kulturne raznolikosti in človekove pravice, ki deluje v okviru ministrstva za kulturo.


»Prepričana sem, da potrebujemo novi humanizem za 21. stoletje, da obnovimo temeljne težnje k pravičnosti, medsebojnemu razumevanju in dostojanstvu, ki vodijo vse ženske in moške. UNESCO verjame, da nas naše razlike in različnost delajo močnejše in da je spoštovanje kulturne raznolikosti bistvenega pomena za spodbujanje medkulturnega dialoga, trajnostnega razvoja in miru. Naj nas duh tega dne vodi k sprejemanju naše kulturne raznolikosti, da bi ustvarili svetlejše "ogrinjalo usode "za vse nas,« pa je ob tej priložnosti v svoji poslanici izpostavila Irina Bokova, generalna direktorica UNESCA.

Kulturna raznolikost je gonilna sila razvoja, ne le v povezavi z gospodarsko rastjo, temveč tudi kot način vodenja za boljše intelektualno, čustveno, moralno in duhovno življenje in sredstvo za zmanjšanje revščine in doseganje trajnostnega razvoja. Kulturna raznolikost vodi k dialogu med civilizacijami in kulturami, spoštovanje in medsebojno razumevanje.

Dan nam daje priložnost za poglobitev našega razumevanja vrednot kulturne raznolikosti in za udejanjenje štirih ciljev Unescove Konvencije o varovanju in spodbujanju raznolikosti kulturnih izrazov, sprejete 20. oktobra 2005: podpirati trajnostne sisteme upravljanja s kulturo, dosegati uravnotežen pretok kulturnih dobrin in storitev ter povečati mobilnost umetnikov in strokovnjakov na področju kulture, vključevati kulturo v trajnostni razvoj družbe in spodbujati človekove pravice in temeljne svoboščine.