Skoči na vsebino

NOVICA

30. 5. 2017

Delavnica o novem interdisciplinarnem pristopu k dediščinski politiki ‘SMART HERITAGE PROTECTION’

Svet Evrope (CoE) je nedavno sprejel strategijo kulturne dediščine za XXI stoletje (http://www.coe.int/en/web/culture-and-heritage/strategy-21) na povsem novih podlagah, ki zahtevajo pameten, to je interdisciplinaren in medsektorski pristop k dediščinski politiki. Zasnovana je na novi interventni logiki, ki nasprotja vsaj v minimalni potrebni meri spreminja v sinergije.


Metodološko podlago za novo interventno logiko je razvilo Slovensko društvo evalvatorjev za potrebe programiranja in vrednotenja učinkov javnih politik. Jedro nove metodologije temelji na uporabi treh matrik: Leopoldove, kvadratne input-output matrike in korelacijske matrike.


Namen delavnice je predstaviti novo strategijo v luči inovativnega pristopa, ki ga uporablja. Predstavljena bo logika novega pristopa in raznovrstne tehnike njegove uporabe za potrebe programiranja, prioretizacije, vodenja projektov, medsektorskega usklajevanja deležnikov in vrednotenja učinkov javnih projektov, programov in politik s stališča njihove trajnosti, kohezije, sinergije … Novorazviti pristop je generičen, kar pomeni, da je uporaben na vseh področjih, ki se prepletajo z dediščinsko politiko - od urejanja prostorain varstva okolja do kmetijstva in inovacij.


Udeleženke in udeleženci delavnice ne potrebujejo posebnega predhodnega metodološkega znanja. Delavnica se bo odvijala v angleškem jeziku.


Organizator: Slovensko društvo evalvatorjev v sodelovanju z Ministrstvom za kulturo RS, ICOMOS Slovenija, CIOFF Slovenija, Creative Europe Slovenija, in CMEPIUS Slovenija.


Lokacija izvedbe delavnice: Narodni muzej Slovenije - Metelkova, Maistrova ulica 1, 1000 Ljubljana

 

 

Gosti uvodničarji:
- Ana Schoebel, Council of Europe
- Pierre Paquet, Department of Heritage Wallonia
- Bruno Favel, Ministry of Culture, France
- Gislaine Devillers, Department of Heritage Wallonia
- Urša Šolc, Geološki zavod Slovenije (Adria Wealth project)

 

 

Program delavnice / Workshop programme

 

Prijavni obrazec / Registration form