Skoči na vsebino

NOVICA

17. 2. 2017

Objavljen Javni poziv za sofinanciranje predhodnih arheoloških raziskav na območju naselbinske ali vrtnoarhitekturne dediščine

Raziskave ob izgradnji severne dostopne ceste in parkirišč v Štanjelu - KODA 16-0180; profil sonde 4. Foto: Avgusta, raziskovalna in storitvena dejavnost, d.o.o

Raziskave ob načrtovanju izrabe in prenove parka gradu Turnišče - KODA 16-0153; odkrit podzemni tunel. Foto: Avgusta, raziskovalna in storitvena dejavnost, d.o.o

Sondiranje ob izgradnji severne dostopne ceste in parkirišč v Štanjelu - KODA 16-0180. Foto: Avgusta, raziskovalna in storitvena dejavnost, d.o.o

Objavljen je Javni poziv za sofinanciranje predhodnih arheoloških raziskav na območju naselbinske ali vrtnoarhitekturne dediščine, ki jih bo v letu 2017 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo, oznaka: JP-PAR-2017.

Predmet poziva je sofinanciranje predhodnih arheoloških raziskav, ki so potrebne:

 

  • kot del priprav na vzdrževanje in obnovo objekta, ki leži na območju naselbinske dediščine, če posege izvaja investitor, ki je fizična oseba, z namenom zagotovitve stanovanja za lastne potrebe ali če se posegi izvajajo z namenom zagotovitve prostorov, namenjenih izvajanju dejavnosti, ki so v javnem interesu;
  • kot del priprav za ureditev ali obnovo javnih površin na območju naselbinske ali vrtnoarhitekturne dediščine.


Predmet poziva ne vključuje:

 

  • novogradenj,
  • posegov na nepremičninah v lasti Republike Slovenije.


Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za poziv, je 65.000 evrov.  

Poziv je odprt do 31. 5. 2017 oziroma do porabe sredstev (do objave zaključka poziva).