Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Ministrstvo za kulturo izdatno podprlo nadaljevanje del na arheološkem najdišču Muzejski trg v Celju

Celjski Pompeji, med živopisnimi freskami tudi zgodba o ljubezni

 

Upodobitev Amorja s puščico kaže na znan mit oz. zgodbo o Amorju in Psihi (gr. Eros in Psyche), gre za zgodbo o večni ljubezni, trpljenju in na koncu zasluženi nagradi


Pri arheoloških raziskavah, ki so potekale ob obnovi Muzejskega trga v Celju med leti 2016 in 2018, so bili med drugim najdeni ostanki srednjeveškega upravno – gospodarskega poslopja Celjskih, deli petih rimskih stanovanjskih hiš, del manjših javnih term, ki so delovale v času med 3. in 5. stoletjem, in del rimske ulice, potekajoče v smeri sever-jug, pod katero je bil odlično ohranjen kanalizacijski kanal.


Med odkritji še posebej izstopajo ostaline ene izmed rimskim mestnih vil z živobarvno stensko in stropno poslikavo iz 1. stoletja n. š., del poslikave se je ohranil na 1,3 m visoko ohranjenih stenah, sicer pa so odlomki stenske in stropne poslikave ter ometa in malte skoraj v celoti zapolnjevali prostor med zidovi vile.


Odkriti kontekst je eden redkih, ki v celoti pričajo o visokem bivalnem standardu v rimski Celeji. Glavni in osrednji prizori s stenske poslikave so zaradi izredne fragmentiranosti odlomkov ter tudi njihove izredne količine še vedno nepoznani, pri raziskavah pa je bilo odkritih več kot 55.000 odlomkov fresk, ki so trenutno shranjeni v več kot 1400 zabojih.


Ena bolj opaznih upodobitev je Amor (gr. Eros). Amor je upodobljen kot otrok s krili ter z lokom in puščico v levici, v prsih pa mu ravno tako tiči puščica. Čeprav prizor še ni v celoti sestavljen in umeščen v kompozicijo, že sama upodobitev Amorja s puščico kaže na znan mit oz. zgodbo o Amorju in Psihi (gr. Eros in Psyche). Gre za zgodbo o večni ljubezni, trpljenju in na koncu tudi zasluženi nagradi.


Na posameznih odlomkih se, poleg običajne geometrične kompozicije členjene z arhitekturnimi motivi, kažejo še miniaturni rastlinski in figuralni detajli ter deli osrednjih, navadno pripovednih scen, ki jih predstavljajo arhitekturne panorame, fantastični elementi ali naslikane pokrajine. Tovrstna poslikava sten je značilna predvsem za t. i. tretji in četrti pompejanski stil rimskega stenskega slikarstva, ki pri nas doslej ni bil poznan.


In situ ohranjene freske in odlomki iz zasutij so po kvaliteti priprave površine ter kvaliteti poslikave enaki poslikavam, ki jih lahko občudujemo v Pompejih, Herkulaneju, Stabijah ali Rimu. Uporabljeni motivi in kompozicija same poslikave dokazujejo, da so slikarski mojstri delavnice, ki je delovala v 1. stoletju v Celeji uporabljali enake predloge kot vrhunske delavnice v Italiji. Primerjav namreč ne najdemo samo v razkošnih domovanjih meščanov v Pompejih, kot sta Casa del Menandro in Casa dell'Ara Massima, temveč tudi na stenah megalomanskih in izredno bogatih cesarskih rezidenc, kot je Villa Poppaea.


Najdišče na Muzejskem trgu je presenetilo s številnimi odlomki poslikanega in obokanega stropa, med številnimi rastlinskimi in figuralnimi motivi izstopajo trije glavni pripovedni prizori, ki se navezujejo na zgodbe izredno bogate grško-rimske mitologije. Če osrednjega motiva z upodobitvijo ženske in moškega na kvadrigi(četverovprega) še ne moremo zanesljivo prepoznati, pa sta zato bolj prepoznavna oba stranska prizora - prvi s plešočo menado in satirom ter drugi z nimfo Syrinx in Panom. Zanimivo je, da je vsem trem prizorom poleg mitološkega izvora skupna tudi povezava s takratno sodobno literaturo, saj so vsi ti prizori opisani v Ovidovih Metmorfozah.


Najdišče na Muzejskem trgu je izjemna svetovna lokacija, odkritja tako dobro ohranjenih kontekstov rimske bivalne kulture so zelo redka.


Ministrstvo za kulturo je kompleks rimske vile priznalo kot najdbo izjemnega pomena in zagotovilo sredstva za konserviranje in restavriranje teh dragocenih fresk in zidov. S tem pa omogočilo, da se odkrivanje neštetih drogocenih zgodb nadaljuje.