Skoči na vsebino

NOVICA

Objavljena druga faza Javnega razpisa za podelitev koncesije za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva v določenih objektih Ministrstva za kulturo

Ministrstvo za kulturo izvaja Javni razpis za podelitev koncesije za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva (razpis je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 75/2017 dne 22. 12. 2017) v naslednjih objektih: Cankarjev dom, Narodni muzej Slovenije, Narodna in univerzitetna knjižnica, Slovenska filharmonija in Slovensko narodno gledališče Maribor.


Projekt energetskega pogodbeništva se izvaja v treh fazah:
- faza preverjanja usposobljenosti, v kateri so bili izbrani usposobljeni prijavitelji (faza je zaključen),
- z današnjo objavo se začenja faza dialoga, v kateri bodo identificirane najprimernejše rešitve energetske sanacije, ki ustrezajo ciljem in potrebam koncedenta,
- sledila bo ponudbena faza, v kateri bodo kandidati predložili končne ponudbe.

 

Objavljena razpisna dokumentacija za predložitev rešitve v okviru javnega razpisa vsebuje predloge energetske sanacije, ki temeljijo na izsledkih Razširjenih energetskih pregledov za posamezni objekt in so usklajeni s kulturnovarstvenimi pogoji Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.


Operacijo delno sofinancirata Evropska unija iz Kohezijskega sklada in Republika Slovenija.