Skoči na vsebino

NOVICA

Stara Sava na Jesenicah je kulturni spomenik državnega pomena

Območje nekdanje fužine, ki je delovala od nastanka v 16. stoletju na Savi na Jesenicah (sedaj imenovano Stara Sava), je ohranjena urbanistična in stavbna celota. Ta se je postopno razvijala in tehnološko posodabljala vse do konca 19. stoletja, ko je plavž fužine dokončno ugasnil. Ker se je nova industrijska železarna premaknila na novo, odmaknjeno lokacijo, se je območje fužin ohranilo. Deloma prenovljeno je enkratni urbanistični, tehniški, arhitekturni ter zgodovinski spomenik fužinarstva v Sloveniji. 

 

Fužine so sicer primarno industrijsko območje za taljenje železa, kakršne so na številnih krajih v Sloveniji in njeni neposredni okolici: Fužine pri Delnicah (Hrvaška) ali pri Trbižu (Italija). Zaradi kasnejšega razvoja industrijskih obratov na istih lokacijah in podiranja starejših objektov ali drugih vzrokov so običajno ohranjene samo kot lastno ime (npr. v Ljubljani). Ponekod je v železarskih krajih ohranjena posamezna peč (npr. v Kropi) ali stavba (starejši plavž v Železnikih). Redko je ohranjenih več stavb, kakor pri Zoisovih fužinah v Bohinju ali v Dvoru pri Žužemberku ali v Ajdovščini. V delu Jesenic, nekdanjem naselju Sava, je celostno ohranjeno jedro stavb z večino značilnosti, kakor jih je imelo to fužinarsko naselje že ob koncu 17. stoletja, ko je bila Stara Sava z značilnimi objekti upodobljena v Valvasorjevi Slavi vojvodine Kranjske. Dodatno je območje dobilo vrsto kulturnih namembnosti in se razvija v živahno jedro z muzejem in raznolikimi prireditvami.

 

Besedilo in fotografiji: mag. Gojko Zupan