Skoči na vsebino

NOVICA

Objavljen javni razpis za delovno mesto direktorja javnega zavoda Filmski studio Viba film Ljubljana

Objavljen je javni razpis za delovno mesto direktorja javnega zavoda Filmski studio Viba film Ljubljana.

 

Na razpisano delovno mesto bo imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev med drugim izpolnjuje naslednje pogoje: najmanj 5 let ustreznih delovnih izkušenj na vodilnem delovnem mestu; poznavanje filmskega področja s poudarkom na filmski tehnologiji v vseh fazah izdelave filma; organizacijske in vodstvene sposobnosti.

 

Prijave naj kandidati pošljejo v zaprti ovojnici s pripisom »Javni razpis – direktor– Viba Film«  v tridesetih dneh po objavi javnega razpisa na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov ministrstva: gp.mk(at)gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.