Skoči na vsebino

NOVICA

Objavljeno je Javno zbiranje ponudb za oddajo v najem poslovnih prostorov Pristav gradu Snežnik

V najem se oddajajo poslovni prostori Pristav gradu Snežnik, ki so kulturni spomenik državnega pomena in sicer del prostorov objekta T krak B (kavarna-zajtrkovalnica z recepcijo, apartmaji), poslovni prostori objekta D (jedilnica, predavalnica), parkirni prostori (18 kom) in del zemljišča med objektom B in D (vzpostavitev zunanje terase).

 

Z oddajo v najem se zagotovi ustrezna gospodarska raba, višja raven turizma, ustrezna nastanitvena in gostinska ponudba, zlasti obiskovalcem kulturnega spomenika Območja gradu Snežnik in Gradu Snežnik, ki je v upravljanju Narodnega muzeja Slovenije.

 

Ponudnik mora oddati ponudbo za eno od treh možnosti najema, ki so podrobneje opisane v razpisu (najem celotnega obnovljenega dela obeh pristav, najem kavarne-zajtrkovalnice z recepcijo in apartmaji, najem kavarne-zajtrkovalnice z recepcijo brez apartmajev, vsak z delom dvorišča za vzpostavitev zunanje terase in parkirišči).

 

Prostori se oddajo v najem za določen čas 5 let.
 
Ponudniki morajo najpozneje do 25. 2. 2019 do 10. ure plačati varščino v višini treh izhodiščnih mesečnih najemnin, glede na vrsto ponujenega najema.

 

Rok za oddajo ponudb: 25. 2. 2019, do 14. ure.