Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Ministra Prešiček in dr. Purič predstavila javni razpis Mreža centrov raziskovalnih umetnosti in kulture in napovedala okrepljeno sodelovanje na področju koriščenja evropskih sredstev

Na današnji skupni novinarski konferenci Ministrstva za kulturo in Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) sta ministra Dejan Prešiček in dr. Iztok Purič predstavila uspešno pripravljen javni razpis Mreža raziskovalnih umetnosti in kulture.


Minister za kulturo je uvodoma izrazil zadovoljstvo, ker je ministrstvo takoj po njegovem prihodu okrepilo sodelovanje s SVRK-om in zahteven 9-milijonski razpis pripeljalo do uspešne objave. Minister Prešiček je pojasnil, da je za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija predvidenih 5,4 milijona evrov, za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija pa 3,6 milijona evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 80 % oziroma 7,2 milijona evrov.

 

»Z razpisom kultura vstopa na polje izobraževanja, znanosti in gospodarstva, to je odlična priložnost za nova medsektorska povezovanja. Ministrstvo želi vzpostaviti nov hibriden ekosistem inovacij, podpreti odpiranje kvalitetnih delovnih mest in ustvariti višjo dodano vrednost,« je še poudaril minister za kulturo in napoved, da bo ministrstvo februarja začelo z izvedbo drugega dela projekta Centra za kreativnost – javni razpisi, v vrednosti 5,2 mio evrov, ki je namenjen pridobivanju nepovratnih spodbud za razvoj inovativnih projektov s področja kulturnega in kreativnega sektorja, razvoju novih izdelkov, storitev in procesov prijaviteljev ter vzpodbujanju močnejšega sodelovanja KKS z gospodarstvom. Pojasnil je, da ministrstvo v tekočem operativnem programu za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020 razpolaga z dobrimi 64 milijoni evrov. 

 

Minister dr. Iztok Purič je pozdravil objavo dolgo pričakovanega razpisa. V nadaljevanju je predstavil stanje na področju koriščenja evropskih sredstev v aktualni finančni perspektivi in poudaril, da je evropska kohezijska politika projekt celotne države in vseh akterjev, ki delujejo na tem področju.  »Sodelovanje med nami je zato ključno. Kot minister, odgovoren za razvoj in kohezijsko politiko, si bom prizadeval, da sodelovanje z vsemi ministrstvi, vključenimi v izvajanje evropske kohezijske politike, še okrepim. Zato sem se tudi z veseljem odzval pobudi na skupno novinarsko konferenco ob objavi tega dolgo pričakovanega razpisa,« je poudaril minister Purič in izrazil prepričanje, da bodo vsa sredstva za porabo katerih skrbi kulturni resor, učinkovito izkoriščena.


O javnem razpisu Mreža centrov raziskovalnih umetnosti in kulture

 

Namen javnega razpisa je spodbujanje produkcije mreže centrov raziskovalnih umetnosti in kulture ter tako na osnovi globalno najprodornejših idej omogočiti kreativno sodelovanje na področju znanosti, umetnosti, tehnologije in gospodarstva, sredstva pa namensko vezati predvsem za skupne raziskave, razvoj in inovacije, podporo naložbam v raziskovalno infrastrukturo, znanje in kompetence raziskovalnega potenciala, ter za ustvarjalnost in optimizacijo podpornega okolja za podjetništvo in inovacije. Glede na vključenost v prvo prednostno os operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike, razpis spodbuja nacionalno in mednarodno konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva, izboljšanje infrastrukture za raziskave in inovacije ter promocijo kompetentnih centrov (kot konzorcijskih partnerjev prijavitelja) ob upoštevanju ciljev skladnega regionalnega razvoja.

 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje največ dveh tovrstnih mrež, ki bosta kot nacionalni mreži po načelu soustvarjanja in mreženja tvorili vsaka vsaj po eno aktivno platformo za razvoj sodobnih raziskovalnih umetnosti v Republiki Sloveniji.

 

Razpisna dokumentacija


Rok za oddajo vlog: 22. februar 2019.