Skoči na vsebino

NOVICA

Javni posvet o Nacionalnem programu za jezikovno politiko 2019–2023

Na Ministrstvu za kulturo je danes potekal javni posvet o osnutku Resolucije o nacionalnem programu za jezikovno politiko 2019–2023. Besedilo je nastalo na podlagi izsledkov raziskave Jezikovna politika Republike Slovenije in potrebe uporabnikov ter izzivov, ki so jih prepoznali razpravljavci na javnem posvetu o novem nacionalnem programu 28. novembra 2017 na Ministrstvu za kulturo. Udeleženci tedanjega posveta so ugotovili, da je iztekajoči program v svojih strateških usmeritvah in naravnanosti kakovosten in aktualen tudi v naslednjem programskem obdobju, zato so predlagali le njegovo prevetritev in aktualizacijo. Ministrstvo je ta predlog upoštevalo in osnutek besedila, ki začrtuje strokovne smernice za jezikovnopolitične odločitve in ukrepe za naslednje petletno obdobje, 20. novembra 2018 objavilo na portalu e-Demokracija in spletni strani ministrstva.


Sodelujoči so na današnjem posvetu v okviru raznolikih tem, ki jih vključuje jezikovna politika (jezikovna zmožnost vseh skupin govorcev, sporazumevalne potrebe ljudi z invalidnostmi, raziskovanje jezikovne situacije, jezikovna opremljenost za slovenščino, različni vidiki slovenščine v javni rabi idr.), v svojih prispevkih izpostavili različne pripombe in predloge, med katerimi prevladujejo pozivi k poenotenju nekaterih strokovnih izrazov ter k ločeni obravnavi govorcev z različnimi invalidnostmi oziroma potreb družbeno ranljivih skupin na splošno. Udeleženci so se pogovarjali tudi o odprtem dostopu do jezikovnih virov, pomenu jezikovne svetovalnice ter izzivih narečjeslovja v digitalni dobi. Predstavitvi prispevkov je sledila  krajša razprava.

 

Pisne prispevke sodelujočih na posvetu bomo na spletni strani ministrstva v kratkem objavili v obliki posebnega e-zbornika, njihove pripombe in priporočila pa bo ministrstvo smiselno upoštevalo pri redakciji osnutka besedila Resolucije o nacionalnem programu za jezikovno politiko 2019–2023.