Skoči na vsebino

NOVICA

Ob zaključku Evropskega leta kulturne dediščine 2018

Od 3. decembra 2018 smo na spletni strani evidentirali več kot 1000 dogodkov, s katerimi smo predstavljali našo bogato in raznoliko snovno in nesnovno kulturno dediščino. Mladi so odkrivali povezave med kulturno dediščino in trajnostnim razvojem na natečaju Evropa v šoli, ki ga je organizirala Zveza prijateljev mladine Slovenije. Dediščina je bila ena osrednjih tem na letošnjem Kulturnem bazarju, organizirali smo nacionalni strokovni posvet kulturno-umetnostne vzgoje na področju kulturne dediščine.


Predvsem mlade so skozi vse leto nagovarjali ambasadorja Evropskega leta kulturne dediščine Trkaj in dr. Igor Saksida ter ambasadorji kulturno-umetnostne vzgoje Evropskega leta kulturne dediščine mag. Anja Štefan, Ivan Mitrevski in Žiga X Gombač, mag. Igor Cvetko, Karin Lavin ter v okviru Centra arhitekture Slovenije Barbara Viki Šubic, Špela Kuhar in mag. Polona Filipič.


Organizirali smo potujočo razstavo o nesnovni dediščini, ki je s pomočjo Ministrstva za zunanje zadeve potovala po naših veleposlaništvih. Gostili smo srečanje strokovnjakov za nesnovno dediščino jugovzhodne Evrope.

 

Zelo uspešen je bil hackathon »Kulturna pustolovščina na dlani«, kjer smo povezovali kulturno dediščino in turizem s pomočjo kreativne mlade generacije, promotorjev iz gospodarstva, Ministrstva za javno upravo in Slovenske turistične organizacije.

 

Evropsko leto kulturne dediščine je bilo izjemno glede mednarodne prepoznavnosti naše kulturne dediščine. V njem smo na UNESCO reprezentativni seznam vpisali tri nove elemente (Obhode kurentov, Klekljanje čipk in Suhozidno gradnjo), cerkvica na Javorci je dobila Znak evropske dediščine ...


Trajno bo ELKD zaznamovala pripravljena Strategija kulturne dediščine, ki bo ob aktivnem sodelovanju različnih deležnikov lahko dolgoročni temelj za naše nadaljnje aktivnosti za celostno ohranjanje kulturne dediščine.