Skoči na vsebino

NOVICA

Ministrstvo za kulturo od prevzema mandata ministra Dejana Prešička

Že oktobra je Ministrstvo za kulturo umetniško zbirko Nove ljubljanske banke razglasilo za nacionalno bogastvo. Novembra, še pred počastitvijo 100. obletnice Maistrove akcije za severno slovensko mejo, je Vlada RS na predlog Ministrstva za kulturo Maistrovo knjižnico razglasila za kulturni spomenik državnega pomena. Še isti mesec je sledila razglasitev ljubljanske Vile Tomšičeva 12 za kulturni spomenik državnega pomena. 


Na UNESCO-v reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva sta bili vpisani veščina suhozidne gradnje in dolgo pričakovano klekljanje čipk v Sloveniji. Ta veseli dan kulture je bil letos združen z zaključkom evropskega leta kulturne dediščine.

 

Minister Prešiček je novembra sodeloval na panelu sanktpeterburškega kulturnega foruma in se srečal z direktorjem Ermitaža Mihailom Pjotrovskim. V Bruslju se je udeležil zasedanja Sveta za izobraževanje, mladino, kulturo in šport, kjer je govoril v razpravi o boju proti širjenju dezinformacij na spletu. V začetku decembra pa v okviru državniškega obiska predsednika RS Boruta Pahorja v Atenah sodeloval na plenarnih pogovorih in odprl razstavo Slikar Jurij Šubic (1855–1890) na klasičnih grških tleh. Državni sekretar Jan Škoberne se je v Carigradu udeležil 3. svetovne konference o turizmu in kulturi. Ena izmed nalog ministrstva je tudi utrditev slovenske kulture na mednarodnem zemljevidu.


V duhu uresničevanja razvojno naravnane kulturne politike in uresničevanja koalicijskih zavez je ministrstvo nadaljevalo s postopki sprejemanja Zakona o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe RS v kulturi, v povezavi s katerim je javna obravnava že zaključena. 


Sprejet je bil Pravilnik o strokovnih komisijah, ki med drugim predvideva razširitev komisij na pet članov, kar bo omogočilo širšo strokovno preglednost in ustreznejše vrednotenje projektov. Prav tako je z vso pripadajočo dokumentacijo objavljen pomemben javni razpis Mreža centrov raziskovalnih umetnosti in kulture. Rok za oddajo vlog je 22. februar 2019. 


V medresorskem usklajevanju je osnutek predloga Zakona o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju kulture in raziskovalno-razvojne dejavnosti. V končnem medresorskem usklajevanju je tudi Strategija kulturne dediščine. Do 24. decembra je bil v javni obravnavi osnutek Resolucije o nacionalnem programu za jezikovno politiko 2019–2023. V tem mandatu smo v javno obravnavo predali že šest predpisov. 


Ministrstvo za kulturo je pokazalo, da želi procese oblikovanja, sprejemanja in spremljanja predpisov voditi transparentno, v skladu s sodobnimi standardi vključevanja civilne družbe. Načrtovano je imenovanje dveh delovnih skupin: Delovne skupine za trajni dialog z nevladnimi organizacijami in Delovne skupine za trajni dialog s samozaposlenimi v kulturi. Minister Prešiček je že imel delovne sestanke z nevladniki in samozaposlenimi v kulturi, predstavniki javnih zavodov s področja celotne Slovenije, sindikati, vrhunskimi ustvarjalci ter z Javnim skladom za kulturne dejavnosti RS in drugimi.