Skoči na vsebino

NOVICA

Minister za kulturo Dejan Prešiček se je na delovnem sestanku srečal z direktoricami in direktorji javnih zavodov s področja kulture

Minister za kulturo Dejan Prešiček je na prvem delovnem sestanku na ministrstvu gostil direktorice in direktorje javnih zavodov, sklada in agencij s področja kulture. Minister je uvodoma predstavil načrte, ki jih je skupaj z ožjo ekipo zastavil za prihodnje leto. Med drugim je izpostavil prizadevanja za sprejem ugodnega rebalansa proračuna za prihodnje leto in čimprejšnji sprejem Zakona o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe RS v kulturi. Poudaril je, da si bo prizadeval za široko odprtje finančne perspektive, tudi s kohezijskimi sredstvi za področje kulture. Minister Prešiček je za prihodnje leto napovedal pripravo Nacionalnega programa za kulturo in nekaterih področnih pravilnikov, kot npr. Pravilnika o napredovanjih ter Normativov in standardov za posamezne skupine javnih zavodov. Kot izjemno pomembno je izpostavil mednarodno promocijo slovenske kulture v tujini.

 

Minister se je zavzel za vključujoč dialog in dobro sodelovanje z direktoricami in direktorji javnih zavodov, ki bo tudi na podlagi rednih srečevanj lahko prispevalo k potrebnim spremembam na tem področju in bo za dobrobit celotnega kulturnega sektorja.