Skoči na vsebino

NOVICA

Objavljen je poziv za sofinanciranje javnih kulturnih programov nevladnih organizacij na področjih kulturne dediščine, arhivske dejavnosti in knjižnične dejavnosti

Objavljen je Javni poziv za izbor javnih kulturnih programov na področjih kulturne dediščine, arhivske dejavnosti in knjižnične dejavnosti, ki jih bo v letih 2019-2020 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo.


Predmet programskega poziva je dveletno sofinanciranje javnih kulturnih programov nevladnih organizacij, kot je opredeljeno v 56. členu ZUJIK, na enem izmed naslednjih področij zagotavljanja in posredovanja javnih kulturnih dobrin: kulturna dediščina, arhivska dejavnost in knjižnična dejavnost.


Obseg sredstev, namenjenih za predmet tega programskega poziva za leto 2019 znaša skupaj predvidoma 216.000 EUR.


Rok za prijave: do  15. 1. 2019.