Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Državna sekretarja Ministrstva za kulturo in Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo na 3. Svetovni konferenci o turizmu in kulturi

Državni sekretar Ministrstva za kulturo Jan Škoberne in državna sekretarka Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo Eva Štravs Podlogar se v Carigradu v Turčiji udeležujeta 3. Svetovne konference o turizmu in kulturi z naslovom: »V korist vseh«, ki jo soorganizirata Svetovna turistična organizacija (UNWTO) in Organizacija Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo (UNESCO).


Državna sekretarja sta v okviru ministrske razprave predstavila slovenski pristop in povezovanje politik kulture in turizma v smeri doseganja trajnostnih ciljev Agende ZN za trajnostni razvoj 2030. Kot je dejal državni sekretar Škoberne, kultura in turizem predstavljata nedeljivo kombinacijo, ki prispeva k trajnostnemu razvoju turističnih destinacij, tudi izven glavnih turističnih centrov. Kot primer je navedel slovenska prizadevanja za razvoj odgovornega turizma, ki nudi možnosti za stik s pristno lokalno kulturo in kulturno-turističnim bogastvom celotne države. Pri tem ostaja eden od ključnih izzivov zagotoviti več sredstev za kulturo, saj lahko z večjim investiranjem v kvalitetno kulturno-turistično ponudbo v Slovenijo privabimo zahtevne goste, ki bodo ostajali dlje.

 

Državna sekretarka Štravs Podlogar je podkrepila njegove besede in izpostavila, da država izvaja novo strategijo slovenskega turizma, s katero želi Slovenijo razvijati v smeri zelenega trajnostnega turizma in petzvezdičnih doživetij, pri čemer kulturni turizem predstavlja 5 zvezdico. Predstavila je tudi t.i. zeleno shemo, mednarodno priznan mehanizem za spodbujanje partnerstev med lokalno skupnostjo, gosti, podjetniškim sektorjem in drugimi deležniki pri oblikovanju uspešnih lokalnih turističnih zgodb.

 

V okviru panelnih razprav je državna sekretarka Štravs Podlogar izpostavila pomen kulturne dediščine, še posebej nesnovne dediščine, za avtentičnost in identiteto Slovenije kot turistične destinacije za petzvezdična doživetja. Prizadevanja Slovenije za varovanje bogastva te dediščine v okviru nacionalnega registra kulturne dediščine in v okviru UNESCO Konvencije za varovanje nesnovne dediščine človeštva so za razvojne potenciale tako kulture kot turizma izjemnega pomena. Bogat nacionalni register nesnovne kulturne dediščine in štirje dosedanji vpisi na UNESCO seznam dediščine človeštva podpirajo trajnostno in odgovorno skrb države za ohranitev dediščine naših prednikov tudi za zanamce in obenem vzpostavljajo neizmeren vir za številne turistične izkustvene zgodbe.

 

Ob robu konference se je državni sekretar Škoberne ločeno srečal tudi z ministrom za kulturo Črne gore Aleksandrom Bogdanovićem in ministrom za kulturo Makedonije Asafom Ademijem. Na področju kulture z obema državama poteka odlično sodelovanje med ustvarjalci in kulturnimi producenti, kljub temu pa obstajajo priložnosti za okrepitev sodelovanja tudi na ravni nacionalnih kulturnih ustanov ter na nekaterih drugih področjih, na primer področju kreativnih industrij.

 

Konferenca UNWTO/UNESCO je namenjena različnim deležnikom s področja kulture in turizma, tako iz vladne ravni kot tudi predstavnikom turističnih organizacij, menedžerjem s področja kulturne dediščine, zasebnemu sektorju, strokovnjakom za konservatorstvo, predstavnikom lokalnih skupnosti in podjetniškega sektorja, nevladnim organizacijam in medijem. Udeleženci razpravljajo o dobrih praksah na področju razvoja trajnostnega turizma.
Ministrstvo za kulturo in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo aktivno sodelujeta pri iskanju sinergij med področjema kulture in turizma ter pri razvijanju kulturnega turizma v Sloveniji. Pri tem se povezujeta tudi s Slovensko turistično organizacijo ter drugimi relevantnimi deležniki s področja kulture, kulturne dediščine in turizma.