Skoči na vsebino

NOVICA

Strokovni dialog o razvoju slovenščine v digitalnem okolju

Na Ministrstvu za kulturo smo izvedli dialog s strokovnjaki s področja jezikovnih virov in tehnologij v zvezi z odprtimi vprašanji javnega razpisa »Razvoj slovenščine v digitalnem okolju – jezikovni viri in tehnologije«. Prisotni strokovnjaki so se seznanili z namenom, cilji in predmetom javnega razpisa ter vprašanji v zvezi s časovno, finančno, vsebinsko in organizacijsko izvedljivostjo javnega razpisa ter podali svoje pripombe in mnenje.

 

Ministrstvo je strokovni dialog izvedlo v želji, da se zagotovi uspešen javni razpis, katerega namen je povezati znanost in gospodarstvo, da bi proizvedli takšne končne izdelke, ki bodo uporabni tako za končne uporabnike kot za raziskovalne organizacije, podjetja, univerze in druge subjekte. Predstavitev vsebine pred objavo javnega razpisa je v skladu z mnenjem Službe vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.


V skladu z napovedjo na srečanju s strokovnjaki objavljamo prosojnice predstavitve ki vsebujejo vprašanja. Vljudno vas vabimo, da nam odgovore nanje do 19. 11. 2018 posredujete na naslov magda.strazisar@gov.si. Prosimo vas, da v polje zadeva obvezno navedete »Strokovni dialog – Razvoj slovenščine v digitalnem okolju – JVT«.


Zbrani odgovori bodo objavljeni na spletni strani Ministrstva za kulturo. S tem bo zaključen drugi del strokovnega dialoga, kot je bilo napovedano v vabilu.