Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Strokovni dialog v zvezi s pripravo javnega razpisa »Razvoj slovenščine v digitalnem okolju – jezikovni viri in tehnologije«

Strokovni dialog – PROSOJNICE PREDSTAVITVE

 

Objavljamo prosojnice predstavitve, ki  je bila podlaga  za strokovni dialog JR Razvoj slovenščine v digitalnem okolju – jezikovni viri in tehnologije, ki smo ga na Ministrstvu za kulturo izvedli v četrtek, 8. 11. 2018.


Prosojnice vsebujejo vprašanja, vas pa vljudno prosimo, da nam odgovore nanje do 19. 11. 2018 posredujete na naslov magda.strazisar(at)gov.si. Prosimo vas, da v polje zadeva obvezno navedete »Strokovni dialog – Razvoj slovenščine v digitalnem okolju – JVT«.

 

Zbrani odgovori bodo objavljeni na spletni strani Ministrstva za kulturo. S tem bo zaključen drugi del strokovnega dialoga.

 

Povezava na stran z objavljenimi odgovori

 

 

Vabilo na strokovni dialog v zvezi s pripravo javnega razpisa »Razvoj slovenščine v digitalnem okolju – jezikovni viri in tehnologije

 

Na Ministrstvu za kulturo bomo izvedli strokovni dialog, s katerim želimo pridobiti informacije, ki nam bodo koristile pri pripravi dokumentacije za javni razpis »Razvoj slovenščine v digitalnem okolju – jezikovni viri in tehnologije«.
Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in Republika Slovenija v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020:

  • prednostne osi 1 »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva«,
  • prednostne naložbe 1.1 »Krepitev infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti na tem področju, pa tudi spodbujanje pristojnih centrov, zlasti takšnih, ki so evropskega pomena«,
  • specifičnega cilja 1.1.1 »Učinkovita uporaba raziskovalne infrastrukture ter razvoj znanja/kompetenc za boljše nacionalno in mednarodno sodelovanje v trikotniku znanja«.

Predstavitev vsebine pred objavo javnega razpisa je v skladu z mnenjem organa upravljanja (tj. Službe vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko) v zvezi z možnostjo organizacije predhodnih predstavitev javnih razpisov pred samo objavo oziroma izdajo odločitve o podpori (dostopno na http://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/porocila-mnenja-tolmacenja/mnenje-ou-v-zvezi-s-predhodno-javno-predstavitvijo-vsebin-jr.pdf).

 

Namen javnega razpisa je doseči učinkovitejše sodelovanje med javnimi raziskovalnimi institucijami kot tudi učinkovitejše sodelovanje javnih raziskovalnih institucij z gospodarskimi subjekti in sodelovanje med gospodarskimi subjekti ter s tem učinkovitejši prenos znanja v trikotniku znanja (tj. interakcijo med izobraževanjem, raziskovanjem in inovativnostjo). Namen javnega razpisa je torej povezati znanost in gospodarstvo, da bi proizvedli končne produkte, ki bi bili enostavni za uporabo, ljudem pa bi pomagali pri sporazumevanju, sodelovanju, poslovanju, izmenjavi znanja in udeleževanju v družabnih in političnih razpravah ne glede na jezikovne meje.

 

Cilj javnega razpisa je razviti takšne končne izdelke, ki bodo uporabni tako za potrošnike kot za raziskovalne organizacije, podjetja, univerze in druge subjekte.

 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja večletne operacije (v nadaljevanju: programa) za gradnjo jezikovnih virov in tehnologij, ki bo povečala konkurenčnost slovenskega raziskovalnega, razvojnega in inovativnega prostora v mednarodnem merilu.

 

Ministrstvo za kulturo bo v okviru tega javnega razpisa sofinanciralo en program, sestavljen iz več raziskovalno-razvojnih projektov z vseh naslednjih področij (sklopov):
1. vzdrževanje in nadgradnja korpusov,
2. govorne tehnologije,
3. semantični viri in tehnologije,
4. strojno prevajanje,
5. terminološki portal in
6. vzdrževanje infrastrukturnega centra za jezikovne vire in tehnologije.

 

Glede na navedeno potencialne upravičence (tj. univerze, raziskovalne organizacije in podjetja) vabimo, da se udeležijo strokovnega dialoga, ki bo potekal v dveh delih:
1. Prvi del bo v četrtek, 8. 11. 2018, od 10.00 do 12.00 v prostorih Ministrstva za kulturo, Maistrova 10, Ljubljana, in bo potekal po naslednjem dnevnem redu:
 posredniški organ (ministrstvo) bo predstavil predmet javnega razpisa,
 posredniški organ bo postavil vprašanja v zvezi s časovno, finančno, vsebinsko in organizacijsko izvedljivostjo javnega razpisa,
 potencialni prijavitelji bodo postavili vprašanja v zvezi s predstavitvijo predmeta.
2. Drugi del strokovnega dialoga bo potekal pisno – posredniški organ bo potencialne prijavitelje prosil za pisne odgovore na vprašanja v zvezi s časovno, finančno, vsebinsko in organizacijsko izvedljivostjo javnega razpisa, ki bodo postavljena v prvem delu dialoga. Podrobnosti glede drugega dela strokovnega dialoga bodo predstavljene na samem dogodku v prvem delu dialoga.

 

Pojasnilo:

Udeležba v strokovnem dialogu ni obvezna in ni pogoj za sodelovanje pri predmetnem javnem razpisu. Na dogodku bodo predstavljene tudi podrobne določbe javnega razpisa. Ker je namen strokovnega dialoga testiranje podrobnih določil javnega razpisa, lahko po izvedbi dogodka v objavi pride do sprememb določb javnega razpisa, ki bodo predstavljene v prvem delu strokovnega dialoga.

 

Prav tako udeležence opozarjamo, da so njihovi odgovori za posredniški organ nezavezujoči, lahko pa so smiselno upoštevani.

 

Zaradi lažje organizacije dogodka prosimo za potrditev udeležbe na magda.strazisar(at)gov.si do torka, 6. 11. 2018, do 14. ure. V polje zadeve navedite »Potrditev udeležbe na strokovnem dialogu«.