Skoči na vsebino

NOVICA

Klekljanje čipk v Sloveniji in večnacionalna nominacija osmih držav Suhozidna gradnja prejela pozitivno oceno v formalnem postopku nominacije za vpis na UNESCO reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva

V sklopu priprav na zasedanje UNESCO medvladnega odbora za varovanje nesnovne kulturne dediščine, ki bo potekalo konec novembra, je bilo včeraj objavljeno poročilo evalvacijskega telesa, ki je podalo priporočila glede letošnjih nominacij za vpis na Reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva, o katerih bo odločal medvladni odbor. Za oba slovenska projekta, nominacijo Klekljanje čipk v Sloveniji in večnacionalno nominacijo osmih držav Suhozidna gradnja je evalvacijsko telo priporočilo vpis na Reprezentativni seznam. Tako utemeljeno pričakujemo vpis navedenih elementov na zasedanju konec novembra v Port Louisu na Mavriciju.

 

Na Ministrstvu za kulturo smo ponosni na opravljeno delo, ki je potekalo v tesnem sodelovanju z nosilci, skupnostmi in kolegi eksperti ter v primeru suhozidne gradnje tudi z mednarodnimi partnerji. Pred praznovanjem novih slovenskih vpisov na omenjeni seznam, ki demonstrira raznolikost nesnovne kulturne dediščine na globalni ravni in pomaga osveščati o njenem pomenu, moramo počakati še na formalno odločitev medvladnega odbora, ki ga sestavlja 24 držav pogodbenic konvencije in ki praviloma sledi priporočilom evalvacijskega telesa.


Razveseljiva novica nas je dohitela ravno v času, ko na Ministrstvu za kulturo gostimo 12. regionalno srečanje strokovnjakov za nesnovno kulturno dediščino Jugovzhodne Evrope. Srečanje poteka v organizaciji UNESCO - Regionalne pisarne za znanost in kulturo v Benetkah, v sodelovanju z Regionalnim centrom za varovanje nesnovne dediščine v JVE iz Sofije, Ministrstva za kulturo in Slovenskega etnografskega muzeja ter pod pokroviteljstvom Slovenske nacionalne komisije za UNESCO. Srečanja strokovnjakov potekajo z namenom podpore implementacije Konvencije o varovanju nesnovne kulturne dediščine, spodbujanja razumevanja in prepoznavanja nesnovne kulturne dediščine kot ene skupnih vrednot v regiji, ki jo odlikuje izjemna kulturna raznolikost. Skladno s priporočili UNESCO o muzejih in zbirkah, ki muzejem kot neprofitnim institucijam v službi skupnosti, pripisujejo ključno vlogo pri varstvu, ohranjanju in prenašanju tudi nesnovne kulturne dediščine, je tema strokovnega srečanja »Vloga muzejev pri varovanju nesnovne kulturne dediščine«.

 

Udeležence srečanja je nagovoril tudi minister za kulturo Dejan Prešiček, ki je med drugim izpostavil: »Naše aktivnosti na področju varovanja nesnovne dediščine, ki je nedeljivo povezana s spoštovanjem kulturne raznolikosti in človeške ustvarjalnosti, ne bi obstajale brez skupnosti, skupin in posameznikov, ki jo nenehno prepoznavajo, poustvarjajo in prenašajo na naslednje rodove, dobijo svoj pravi smisel ravno s sodelovanjem. Sodelovanjem z nosilci in skupnostmi, ki s to dediščino živijo in jo osmišljajo, s posamezniki, njenimi naklonjenimi uporabniki, s profesionalnimi institucijami in strokovnimi združenji – na nacionalnem nivoju in mednarodno. Na dosedanje slovenske vpise na Reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva smo še posebej ponosni zato, ker so nastali v tesnem sodelovanju z nosilci in skupnostmi, ki so tudi državnim institucijam dajali takt in nas opozarjali na živahnost tradicij, razširjenost ter pomen v vsakdanjem sodobnem življenju.«