Skoči na vsebino

NOVICA

V javni razpravi Predlog Zakona o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe Republike Slovenije v kulturi

 

Ministrstvo za kulturo je v javno razpravo posredovalo Predlog Zakona o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe Republike Slovenije v kulturi.

 

Na podlagi predlaganega zakona se bodo z namenom zagotavljanja enakomernega razvoja na področju kulture, dostopnosti do kulturnih dobrin, konkurenčnosti slovenskega jezika v digitalnem okolju in ohranjanja najbolj ogrožene kulturne dediščine v obdobju od 2020 – 2026 zagotovila dodatna namenska sredstva za nekatere nujne programe, med katere spadajo:
1. sanacija najbolj ogroženih in najpomembnejših kulturnih spomenikov v lasti Republike Slovenije ter v lasti lokalnih skupnosti in drugih pravnih ter fizičnih oseb,
2. ureditev osnovnih prostorskih pogojev in nakup opreme za javne zavode s področja kulture katerih ustanoviteljica je država ali lokalna skupnost,
3. podpora razvoju sodobnih knjižničnih storitev v potujočih knjižnicah, s sofinanciranjem nakupa ali obnov bibliobusov,
4. ohranjanje in obnova najbolj ogrožene in najpomembnejše slovenske filmske, glasbene, baletne in plesne dediščine ter trajna hramba digitalnih kulturnih vsebin,
5. gradnja najbolj ogroženih gradnikov infrastrukture za slovenski jezik v digitalnem okolju,
6. zagotavljanje najnujnejših prostorskih pogojev in opreme za razvoj ljubiteljske kulture po lokalnih skupnostih in mladinske kulturne dejavnosti,
7. odkupi predmetov kulturne dediščine in sodobne umetnosti.


Predlog zakona predvideva finančna sredstev v skupni višini 122.600.000 evrov med leti 2020 – 2026.

 

Ministrstvo za kulturo se že od leta 2009 sooča z upadom investicijskih in razvojnih vlaganj na področju kulture in zato že vrsto let opozarja, da je potrebno z vladnimi ukrepi zaustaviti trend padanja javnofinančnih sredstev kulturo. Ministrstvo s sredstvi, ki jih ima na voljo v tem trenutku zgolj rešuje najbolj urgentne zadeve, nikakor pa sredstva ne zadoščajo za večje investicije ali morebitne novogradnje.  

 

Na podlagi pripravljenega osnutka predloga zakona si želimo tvornega sodelovanja strokovne in druge zainteresirane javnosti. Morebitne odzive pričakujemo do 5. novembra 2018, na elektronski naslov gp.mk(at)gov.si ali po pošti na naslov Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana. Odzive sprejemamo tudi prek portala E-demokracija.