Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Objavljeni so rezultati javnega razpisa za izbor operacij za večjo socialno vključenost pripadnikov ranljivih družbenih skupin na področju kulture v okviru Evropskega socialnega sklada v letih 2018 – 2019

Objavljeni so rezultati javnega razpisa za izbor operacij za večjo socialno vključenost pripadnikov ranljivih družbenih skupin na področju kulture v okviru Evropskega socialnega sklada v letih 2018 – 2019. Javni razpis sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (izvajanje v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020) in Republika Slovenija. Sofinanciranje je namenjeno za operacije, na področju kulture (kulturnega in kreativnega sektorja) v podporo pri zagotavljanju večjih zaposlitvenih možnosti na trgu dela, dvigu ravni usposobljenosti, kulturne ustvarjalnosti in kreativnosti ter krepitvi samozavesti in socialne vključenosti v širše družbeno okolje pripadnikov ranljivih skupin. Gre za spodbujanje, mobilizacijo, motivacijo in proaktivno delovanje posameznikov iz ranljivih skupin, za njihovo večjo socialno vključenost in zaposljivost ter višjo stopnjo zaposlenosti. Omogoča se tudi krepitev kulturnih kompetenc v nevladnih organizacijah, ki izvajajo aktivnosti s pripadniki ranljivih skupin.
 
Na javni razpis je prispelo 48 vlog (22 za kohezijsko regijo zahodna Slovenija in 26 za kohezijsko regijo vzhodna Slovenija).
 
Komisija za izvedbo postopka javnega razpisa je pripravila predlog za sofinanciranje 12 vlog (5 vlog iz kohezijske regije zahodna Slovenija in 7 vlog za kohezijsko regijo vzhodna Slovenija).
 
 Predvidena vrednost vseh razpoložljivih sredstev na javnem razpisu je bila 1.200.000 evrov, od tega je bilo v skladu s pogoji razpisa dodeljenih:
- 540.000,00 EUR za kohezijsko regijo zahodna Slovenija,
- 659.990,71 EUR za kohezijsko regijo vzhodna Slovenija.