Skoči na vsebino

NOVICA

Objavljeno javno naročilo za izbor izvajalca za izdelavo in vzdrževanje informacijskega sistema eDediščina - ISeD

Ministrstvo za kulturo je objavilo

javno naročilo za izbor izvajalca za izdelavo in vzdrževanje informacijskega sistema eDediščina - ISeD.

 

Predmet naročila je izdelava informacijskega sistema, podprtega s sodobnimi elektronskimi in spletnimi storitvami, ki bo omogočal celovito podporo nekaterim delovnim procesom na področju kulturne dediščine, in sicer pri
-    vodenju registra nepremične in nesnovne kulturne dediščine,
-    opredelitvi varstvenih območij dediščine in  
-    vodenju evidence arheoloških soglasij in raziskav.

Zainteresirane ponudnike vabimo, da si pogledajo razpisno dokumentacijo in ponudbe posredujejo preko portala e-JN do 5. 10. 2018 do 10:00 ure.

 

Naročilo je financirano iz operacije »Celovita informacijska podpora procesom varstva nepremične kulturne dediščine«, ki jo financirata Evropska unija (Evropski sklad za regionalni razvoj) in Republika Slovenija.