Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Društva, ki delujejo v javnem interesu na področju kulture, morajo do 31. marca 2019 uskladiti svoje ustanovne akte s sprejetim Zakonom o nevladnih organizacijah

Društva in druge pravne osebe zasebnega prava, ki imajo podeljen status društva oziroma delovanja v javnem interesu na področju kulture, obveščamo, da je s 14. aprilom 2018 začel veljati Zakon o nevladnih organizacijah (Uradni list RS, št. 21/18; v nadaljevanju ZNOrg).

 

Na podlagi prehodnih določb ZNOrg morajo društva in druge pravne osebe, ki imajo status delovanja v javnem interesu uskladiti svoje ustanovitvene akte in delovanje s pogoji, ki veljajo za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu po ZNOrg ter najkasneje do 31. marca 2019 posredovati pristojnemu ministrstvu:

  • predpisano izjavo, da je njihov ustanovitveni akt in delovanje usklajeno s pogoji, ki veljajo za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu po ZNOrg ter
  • poročilo in program iz prvega odstavka 11. člena ZNOrg.

Na podlagi zgoraj izpolnjenih obveznosti in ob ugotovitvi, da ne obstajajo razlogi za odvzem statusa, bo ministrstvo po uradni dolžnosti izdalo odločbo o podelitvi statusa nevladne organizacije v javnem interesu ob smiselni uporabi 6. člena ZNOrg.


Opozarjamo, da je neizpolnitev obveznosti po ZNOrg razlog za odvzem statusa delovanja v javnem interesu.