Skoči na vsebino

NOVICA

Odziv Ministrstva za kulturo na nedavne napade in pritiske na novinarje

 

Ministrstvo za kulturo se zavzema za spoštovanje svobode izražanja in pravice do obveščenosti, kot temeljne demokratične pravice, zato najstrožje obsoja vse oblike napada oziroma ustrahovanja novinarjev in vse oblike posegov v svobodo novinarskega dela. Hkrati se pridružuje obsodbam in pozivom Društva novinarjev Slovenije ter uredništev posameznih medijev, katerih novinarji so bili v času letošnje volilne kampanje žrtve napadov in pritiskov.


Ministrstvo poudarja, da uresničevanje svobode izražanja vključuje tudi dolžnosti in odgovornosti, zato poziva vse, da pri uporabi sredstev množičnega komuniciranja spoštujejo pravice drugih, predvsem pa pravico drugih oseb do dostojanstva in zasebnosti ter zasebnega življenja. Posebej pa poziva medije in novinarje, da pri svojem delu spoštujejo profesionalne in etične kodekse ter mednarodne standarde na področju novinarskega dela.