Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Objavljen javni razpis za izbor operacij za večjo socialno vključenost pripadnikov ranljivih družbenih skupin na področju kulture v okviru Evropskega socialnega sklada v letih 2018 – 2019

Ministrstvo za kulturo je danes, 8. junija 2018 v Uradnem listu objavilo Javni razpis za izbor operacij za večjo socialno vključenost pripadnikov ranljivih družbenih skupin na področju kulture v okviru Evropskega socialnega sklada v letih 2018 – 2019 (oznaka JR-ESS-2018-2019-SOCIALNA VKLJUČENOST).

 

Javni razpis sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (izvajanje v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020) in Republika Slovenija.

 

Namen javnega razpisa je sofinanciranje operacij, na področju kulture (kulturnega in kreativnega sektorja) v podporo pri zagotavljanju večjih zaposlitvenih možnosti na trgu dela, dvigu ravni usposobljenosti, kulturne ustvarjalnosti in kreativnosti ter krepitvi samozavesti in socialne vključenosti v širše družbeno okolje pripadnikov ranljivih skupin. Gre za spodbujanje, mobilizacijo, motivacijo in proaktivno delovanje posameznikov iz ranljivih skupin, za njihovo večjo socialno vključenost in zaposljivost ter višjo stopnjo zaposlenosti. Z razpisom bomo omogočili tudi krepitev kulturnih kompetenc v nevladnih organizacijah, ki izvajajo aktivnosti s pripadniki ranljivih skupin.

 

Sredstva bodo namenjena za:
-    usposabljanja za krepitev zaposljivosti in socialne vključenosti pripadnikov ranljivih skupin na področju kulture in
-    novo zaposlitev pripadnika ranljive skupine kot koordinatorja operacije.

 

Na razpis se lahko prijavijo vsi, ki so ustanovljeni kot društvo, zveza društev, zasebni zavod, ustanova ali druge nevladne organizacije, ki imajo v ustanovnem aktu ali drugem ustreznem pravnem aktu opredeljeno delovanje na področju kulturno-umetniške dejavnosti in delovanje na področju ene izmed ranljivih skupin (po tem javnem razpisu) in se prijavljajo vsaj s tremi projektnimi partnerji, ki delujejo na področju kulturno-umetniške dejavnosti.

 

Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 9. julij 2018.

 

Pripravljalna delavnica za izvedbo JR-ESS-2018-2019-SOCIALNA VKLJUČENOST bo v torek, 19. junija 2018, ob 10. uri v veliki sejni dvorani Ministrstva za kulturo na Maistrovi 10 v Ljubljani.

 

Razpisna dokumentacija in dodatne informacije so objavljene na spletni strani ministrstva za kulturo.