Skoči na vsebino

NOVICA

Objavljen javni razpis za izbor operacij za večjo socialno vključenost pripadnikov ranljivih družbenih skupin na področju kulture v okviru Evropskega socialnega sklada v letih 2018 – 2019

Ministrstvo za kulturo je danes, 8. junija 2018 v Uradnem listu objavilo Javni razpis za izbor operacij za večjo socialno vključenost pripadnikov ranljivih družbenih skupin na področju kulture v okviru Evropskega socialnega sklada v letih 2018 – 2019 (oznaka JR-ESS-2018-2019-SOCIALNA VKLJUČENOST).

 

Javni razpis sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (izvajanje v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020) in Republika Slovenija.

 

Namen javnega razpisa je sofinanciranje operacij, na področju kulture (kulturnega in kreativnega sektorja) v podporo pri zagotavljanju večjih zaposlitvenih možnosti na trgu dela, dvigu ravni usposobljenosti, kulturne ustvarjalnosti in kreativnosti ter krepitvi samozavesti in socialne vključenosti v širše družbeno okolje pripadnikov ranljivih skupin. Gre za spodbujanje, mobilizacijo, motivacijo in proaktivno delovanje posameznikov iz ranljivih skupin, za njihovo večjo socialno vključenost in zaposljivost ter višjo stopnjo zaposlenosti. Z razpisom bomo omogočili tudi krepitev kulturnih kompetenc v nevladnih organizacijah, ki izvajajo aktivnosti s pripadniki ranljivih skupin.

 

Sredstva bodo namenjena za:
-    usposabljanja za krepitev zaposljivosti in socialne vključenosti pripadnikov ranljivih skupin na področju kulture in
-    novo zaposlitev pripadnika ranljive skupine kot koordinatorja operacije.

 

Na razpis se lahko prijavijo vsi, ki so ustanovljeni kot društvo, zveza društev, zasebni zavod, ustanova ali druge nevladne organizacije, ki imajo v ustanovnem aktu ali drugem ustreznem pravnem aktu opredeljeno delovanje na področju kulturno-umetniške dejavnosti in delovanje na področju ene izmed ranljivih skupin (po tem javnem razpisu) in se prijavljajo vsaj s tremi projektnimi partnerji, ki delujejo na področju kulturno-umetniške dejavnosti.

 

Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 9. julij 2018.

 

Pripravljalna delavnica za izvedbo JR-ESS-2018-2019-SOCIALNA VKLJUČENOST bo v torek, 19. junija 2018, ob 10. uri v veliki sejni dvorani Ministrstva za kulturo na Maistrovi 10 v Ljubljani.

 

Razpisna dokumentacija in dodatne informacije so objavljene na spletni strani ministrstva za kulturo.