Skoči na vsebino

NOVICA

Evropska komisija sprejela sporočilo o boju proti dezinformacijam na spletu

Evropska komisija je sprejela sporočilo o boju proti dezinformacijam na spletu. Sporočilo je rezultat raziskav in predlogov ukrepov, s katerimi bi odgovorili na čedalje večjo izpostavljenost državljanov na ključnih področjih, kot so volitve, varnost, migracije ter zaupanje v institucije in tradicionalne medije.

 

Namen sporočila je oblikovati, sprejeti in izvajati ukrepe na samoregulativni ravni, s pomočju foruma zainteresiranih deležnikov.

 

Končno poročilo naj bi pripravili do konca leta 2018, na podlagi česar bo tudi znano, ali bodo potrebni dodatni regulativni ukrepi.