Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Objavljen javni poziv k predlaganju kandidatov za uvrstitev na seznam strokovnjakov, ki bodo sodelovali v strokovnih komisijah investitorjev za izbiro umetniških del v javnih investicijskih projektih

79.č člen Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg) določa, da mora ministrstvo za kulturo na podlagi javnega poziva na svojih spletnih straneh objaviti seznam strokovnjakov, ki bodo sodelovali v strokovnih komisijah investitorjev za izvedbo javnih natečajev za izbiro umetniških del. Na seznam strokovnjakov se lahko uvrstijo strokovnjaki, ki delujejo na področju likovnih umetnosti (kiparstva, slikarstva, oblikovanja, fotografije, kritike), intermedijske umetnosti, notranje in krajinske arhitekture in kulturne dediščine.

 

Ministrstvo za kulturo je danes, 18. maja 2018, na svoji spletni strani objavilo javni poziv, s katerim strokovna združenja oziroma stanovske organizacije poziva k predlaganju strokovno usposobljenih posameznikov za uvrstitev na predmetni seznam. Posamezniki lahko kandidirajo tudi sami, če menijo, da izpolnjujejo za to predvidene pogoje.


Na predmetni seznam bodo uvrščeni posamezniki, za katere bodo v prijavi izkazane zadostne strokovne reference o dosedanjem delovanju na področju likovnih umetnosti (kiparstva, slikarstva, oblikovanja, fotografije, kritike), intermedijske umetnosti, notranje in krajinske arhitekture ter kulturne dediščine. Predlog mora vsebovati naslednje dokumente in dokazila:

 • evidenčni list:
  • ime in priimek oziroma naziv ter naslov predlagatelja,
  • ime, priimek in naslov kandidata,
  • podatke in dokazilo o ustrezni izobrazbi kandidata,
  • kratek opis dosedanjih delovnih izkušenj na enem ali več zgoraj navedenih področjih (s priloženo dokumentacijo, iz katere so razvidne reference o preteklem delu kandidata po presoji predlagatelja),
 • izjavo kandidata, da dovoljuje uporabo in obdelavo osebnih podatkov za namen vodenja seznama strokovnjakov in posredovanja podatkov za namen izvajanja javnih natečajev za izbiro umetniških del v javnih investicijskih projektih,
 • soglasje kandidata, če predlog podaja strokovno združenje oziroma stanovska organizacija.

Strokovna usposobljenost posameznikov, uvrščenih na predmetni seznam, se bo preverjala vsakih pet let od datuma vpisa nanj.

 

Javni poziv bo odprt, dokler bodo veljali predpisi, ki urejajo obveznosti investitorjev za izbiro umetniških del v javnih investicijskih projektih.

 

Umetniški delež v javnih investicijskih projektih je ukrep, s katerim morajo javni investitorji del sredstev, namenjenih za gradnjo ali obnovo objektov v javni lasti, nameniti za opremo teh objektov ali njihove okolice z umetniškimi deli. Ukrep je v javnem interesu, ki se določa v skladu s kulturnim, vzgojnim, razvojnim, turistično-gospodarskim, simbolnim in identifikacijskim pomenom za državo, občine in naselja. Izvajali ga bodo investitorji, ki so zavezanci za javno naročanje po zakonu, ki ureja javno naročanje, razen organov lokalnih skupnosti in oseb javnega prava, katerih ustanovitelji so lokalne skupnosti, za katere ukrep velja kot priporočilo.


Umetniška dela se bodo izbirala v postopku javnega natečaja, ki ga bo izvedel investitor v sodelovanju s strokovno komisijo za izbiro umetniških del. Investitor bo večino članov komisije imenoval s seznama strokovnjakov, ki bo objavljen na spletni strani Ministrstva za kulturo in se bo mesečno posodabljal.