Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

21. maj – Svetovni dan kulturne raznolikosti za dialog in razvoj

»Nobena kultura ne more preživeti, če si prizadeva biti izključevalna.«

Mahatma Gandhi


Edini način podpore vrednotam in načelom, ki združujejo ljudi, je nenehno spodbujanje in udejanjanje kulturnega pluralizma, ki ima moč odvračati od ekstremizmov in prispevati k razvoju vseh. Socialna kohezija, ki je umeščena v središče globalne razvojne politike, ne more doseči ključnih premikov brez medkulturnega dialoga tako na lokalni in narodni kot tudi mednarodni ravni. Spoštovanje kulturne raznolikosti predstavlja podporni steber za sožitje in razvoj skupnosti, saj daje manjšinskim skupnostim legitimiteto za enakopravno kulturno (so)ustvarjanje v večinski družbi.


Generalna skupščina Združenih narodov je leta 2002, leto po sprejemu Splošne deklaracije o kulturni raznolikosti, določila 21. maj za Svetovni dan kulturne raznolikosti za dialog in razvoj. Generalna direktorica UNESCO Audrey Azoulay je v letošnji poslanici poudarila, da zgolj prepoznavanje raznolikosti ni dovolj, temveč bi se bilo dobro zavedati vseh prednosti kulturnega pluralizma in ga upoštevati kot etično in politično načelo enakopravnega spoštovanja kulturnih identitet in tradicij.


V letošnjem letu, ko obeležujemo 70. obletnico Splošne deklaracije človekovih pravic, je bolj kot kdajkoli prej odločilno, da vse napore usmerimo v uresničevanje 27. člena, ki govori o tem, da ima vsakdo pravico prosto se udeleževati kulturnega življenja svoje skupnosti, uživati umetnost in sodelovati pri napredku znanosti in biti deležen koristi, ki iz tega izhajajo.


»Zelo pomembno je, da kulturna raznolikost, še posebej v okviru ene države, sama po sebi predpostavlja medkulturni dialog kot najbolj zanesljivo pot do premagovanja vseh oblik nestrpnosti, podcenjevanja in nenazadnje strahu pred drugimi, ki praviloma izhaja iz medsebojnega nepoznavanja. Medkulturni dialog tako spodbuja spoznavanje identitet drugih in drugačnih skupnosti in medsebojno spoštovanje,« je ob svetovnem dnevu kulturne raznolikosti za dialog in razvoj dejal minister za kulturo Anton Peršak.


Ministrstvo za kulturo (sedaj v okviru Službe za kulturne raznolikosti in človekove pravice) že od leta 1993 izvaja in razvija različne ukrepe, naravnane na razvoj in promocijo manjšinskih kultur, ki jih oblikujejo pripadnice in pripadniki italijanske in madžarske narodne skupnosti, romske skupnosti, narodnih skupnosti narodov nekdanje SFRJ, nemško govoreče etnične skupine ter različnih drugih manjšinskih etničnih skupnosti. Posebno pozornost posvečajo tudi zagotavljanju dostopnosti invalidov do kulturnih dobrin. Nekaj primerov dobrih praks projektov manjšinskih etničnih skupnosti in invalidov si lahko ogledate tule.


Posebna pozornost je namenjena še razvoju in podpori humanih evropskih vrednot, kar potrjuje priznanje Znak evropske kulturne dediščine Spominski cerkvici na Javorci, ker je simbol skupnega prizadevanja za mir številnih evropskih narodov.