Skoči na vsebino

NOVICA

Na mednarodni muzejski dan brezplačen vstop v muzeje in galerije ter pester spremljevalni program

Pred 41 leti je Mednarodni muzejski svet ICOM opozoril na potrebo po večji prepoznavnosti muzejev v družbi. V želji, da bi bil v večji meri priznan tudi prispevek, ki ga imajo muzeji pri razvoju družbe, je bil 18. maj razglašen za mednarodni dan muzejev. Dan je z leti prerasel v muzejski praznik, ki se mu vsako leto pridružujejo številni muzeji in galerije širom po svetu, tudi v Sloveniji.

 

Tema letošnjega mednarodnega muzejskega dne je Hiperpovezani muzeji: novi pristopi, novi obiskovalci.

 

Danes si je nemogoče predstavljati in razumeti vlogo muzejev brez upoštevanja vseh ravni povezanosti muzejev: so vitalni del lokalnih skupnosti, njihove kulturne krajine in del okolja, ki ga dopolnjujejo ter soustvarjajo. Zahvaljujoč tehnologiji lahko muzeji sedaj presežejo svojo osrednjo publiko in nagovarjajo novo publiko preko prilagajanja predstavitev svojih zbirk, dopolnjevanja vedenj ter digitalne dostopnosti dediščine.

Nove povezave pa niso samo posledica tehnologije. Ker se muzeji trudijo ohraniti svoj pomen v družbi, svojo pozornost usmerjajo na lokalno skupnost in nagovarjajo različne skupine, ki družbo sestavljajo. Posledično smo bili v preteklih letih priča nastajanju novih projektov, ki jih muzeji organizirajo v sodelovanju z manjšinami, zapostavljenimi skupnostmi, avtohtonimi ljudstvi, ranljivimi skupinami in različnimi institucijami, ki se ukvarjajo z vključevanjem ter enakimi možnostmi. Za vključitev nove publike in krepitev povezav moramo muzeji danes najti nove načine tolmačenja in predstavitev svojih zbirk širši publiki.

 

Mednarodno praznovanje muzejskega dne, postavitev skupne razstave ter vpetost v medinstitucionalne projekte predstavlja le nekaj korakov v smeri utrjevanja  vloge muzejev kot prostorov medgeneracijskega ter multikulturnega povezovanja.

 

V petek, 18. maja, bodo muzeji in galerije po celi Sloveniji obeležili mednarodni muzejski dan s prostim vstopom in številnimi spremljevalnimi dogodki. Vabimo vas, da jih obiščete!

Program slovenskih muzejev in galerij za mednarodni muzejski dan je dostopen na spletni strani ICOM Slovenija.