Skoči na vsebino

NOVICA

Minister za kulturo na odprtju prostorov projektne pisarne Centra za kreativnost v Mariboru

Minister za kulturo Anton Peršak se je v petek, 11. maja udeležil odprtja prostorov projektne pisarne Centra za kreativnost v Mariboru.


Center za kreativnost (CzK) je interdisciplinarna platforma, ki povezuje, promovira, predstavlja in podpira dejavnosti in razvoj kulturnega in kreativnega sektorja (KKS) v Sloveniji. S svojimi aktivnostmi spodbuja opolnomočenje potencialov družbene in ekonomske vrednosti sektorja ter ga aktivneje povezuje z gospodarstvom, znanostjo, izobraževanjem in drugimi sektorji. Center spodbuja razvoj projektov, ki nastajajo na presečiščih umetnosti, kulture, eksperimentov, trga, podjetništva in gospodarstva ter združujejo ustvarjalnost, proizvodnjo in distribucijo dobrin in storitev, ki vsebujejo ali izražajo kulturne ali kreativne vsebine. Rezultati teh projektov so na koncu poslovno uresničljivi in merljivi, povečujejo dodano vrednost ali so usmerjeni v reševanje posebnih družbenih problemov in prispevajo k družbenemu napredku in blaginji.


Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.


Na dogodku so predstavili ekipo in delovanje Centra za kreativnost ter odprli prodajno razstavo izdelkov slovenskih oblikovalcev in proizvajalcev, ki delujejo v kreativnem sektorju, pod naslovom Made in Slovenia.