Skoči na vsebino

NOVICA

Ministrstvo za javno upravo objavilo Javni razpis za sofinanciranje projektov razvoja in profesionalizacije nevladnih organizacij in prostovoljstva

Ministrstvo za javno upravo je v petek, 4. maja 2018 objavilo Javni razpis za sofinanciranje projektov razvoja in profesionalizacije nevladnih organizacij in prostovoljstva.

 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov, ki bodo prispevali k razvoju in profesionalizaciji nevladnih organizacij in prostovoljstva v Sloveniji. Sofinancirani bodo projekti v katerikoli fazi razvoja ali izvedbe, ki bodo ustrezno identificirali in naslavljali potrebe v okolju z zagotavljanjem učinkovitih in kakovostnih storitev, ki bodo prispevale k zagotavljanju trajnostno naravnanih delovnih mest v nevladnem sektorju.

 

Razpis je namenjen subvencioniranju trajnostno naravnanih delovnih mest za razvoj in profesionalizacijo nevladnega sektorja, za kar je skupno na voljo 2.000.000 EUR.

 

Ministrstvo za javno upravo bo v okviru izbranih projektov subvencioniralo:
SKLOP A: trajnostno naravnana delovna mesta v nevladnih organizacijah;
SKLOP B: trajnostno naravnana delovna mesta za mentorje in koordinatorje prostovoljstva v prostovoljskih organizacijah.

 

Projekti, ki bodo v okviru javnega razpisa sofinancirani, bodo morali prispevati k doseganju naslednjih ciljev javnega razpisa:
- Povezan, stabilen, manj razdrobljen ter trajnostno naravnan nevladni sektor,
- Dobro razvit, učinkovit in inovativen nevladni sektor, ki je sposoben ustrezno identificirati in nasloviti potrebe svojega okolja ter se nanje učinkovito in uspešno odziva,
- Profesionalizacija nevladnega sektorja za večje prevzemanje javnih storitev,
- Kreiranje trajnostno naravnanih delovnih mest v nevladnem sektorju,
- Kakovostno organizirano ter trajnostno naravnano prostovoljstvo,
- Profesionalizacija nevladnega sektorja za organizirano in kakovostno prostovoljsko delo ter upravljanje s prostovoljci.

 

Rok za oddajo vlog: do vključno 18. 6. 2018, najkasneje do 12. ure.

Podrobnosti, navodila in obrazci za prijavo na javni razpis so dosegljivi na spletni strani Ministrstva za javno upravo: http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/nevladne_organizacije/aktualno/


Informativna delavnica za potencialne prijavitelje bo v petek, 11. 5. 2018, ob 11. uri v veliki dvorani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana. Prosijo za potrditev udeležbe preko spletne prijavnice.