Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Rezultati javnega razpisa za izbor večletnih kulturnih projektov na področju umetnosti za obdobje od 2018 do 2021

Objavljeni so rezultati Javnega razpisa za izbor večletnih kulturnih projektov na področju umetnosti, ki jih bo v letih 2018-2021 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo.

 

Razpis je glede na razpoložljiva proračunska sredstva določal, da bo izbranih največ 58 kulturnih projektov, od tega izmed štiriletnih projektov 10 na področju uprizoritvenih umetnosti, 25 na področju glasbenih umetnosti (od tega predvidoma 5 uveljavljenih mednarodnih ali mednarodnih predstavitvenih festivalov ter predvidoma 20 festivalov ali koncertnih ciklov), 20 na področju likovnih umetnosti in 3 na področju intermedijskih umetnosti; medtem ko naj bi izmed prijavljenih dvoletnih projektov financiralo predvidoma 7 projektov.


Na razpis je prispelo 200 vlog (43 s področja uprizoritvenih umetnosti, 105 s področja glasbenih umetnosti, 48 s področja vizualnih umetnosti ter 4 s področja intermedijskih umetnosti) . Od tega je bilo 21 vlog zavrženih, ker so jih prijavile neupravičene osebe, prijavitelji 67 vlog pa so bili pozvani k dopolnitvi. Od teh je bilo 66 vlog pravočasno in ustrezno dopolnjenih, ena vloga ni bila pravočasno dopolnjena, zato je bila s sklepom zavržena kot nepopolna. V obravnavo strokovnim komisijam za posamezna področja je bilo posredovanih 178 vlog.


Na podlagi predloga strokovnih komisij za posamezna področja je bilo na razpisnem področju »4-letni projekti« izbranih 75 javnih kulturnih projektov, ki bodo sofinancirani iz državnega proračuna, od tega 10 na področju uprizoritvenih umetnosti, 40 na področju glasbenih umetnosti, 22 na področju vizualnih umetnosti in 3 na področju intermedijskih umetnosti. Na razpisnem področju »2-letni projekti« pa je bilo izbranih 8 javnih kulturnih projektov.


Projekti, ki so bili sprejeti v financiranje so navedeniv priponki.


Na javnem razpisu JPR-VP-UM-18-21 so bila po področjih razdeljena naslednja sredstva na letni ravni:

- uprizoritvene umetnosti: 226.000 EUR za štiriletne in 100.000 EUR za dvoletne projekte,

- glasbene umetnosti: 600.000 EUR,

- vizualne umetnosti: 150.999 EUR,

- intermedijske umetnosti: 90.000 EUR.