Skoči na vsebino

NOVICA

Pečnikova na 8. srečanje ministrov za kulturo ASEM »Vloga kulture v mednarodnih odnosih: pot naprej«

Državna sekretarka Damjana Pečnik sodeluje na 8. srečanje ministrov za kulturo ASEM »Vloga kulture v mednarodnih odnosih: pot naprej«, ki ga bolgarsko predsedstvo Svetu EU pripravlja v sodelovanju z Evropsko komisijo in Azijsko evropsko fundacijo.

 

Vodja slovenske delegacije je v svojem nagovoru uvodoma izpostavila, da Evropska unija letos praznuje evropsko leto kulturne dediščine. »Ker največjo dodano vrednost evropske kulturne dediščine predstavlja njena raznolikost, je prav praznovanje tega leta izjemna priložnost, da okrepimo sinergije tudi pri recipročnem kulturnem sodelovanju in medkulturnem dialogu s partnerskimi državami, v okviru forumov, kakršno je današnje srečanje ASEM,« je povedala in poudarila, da kultura ni vrednota sama po sebi. »Njeno vključevanje v mednarodno sodelovanje zato ne sme biti razumljeno kot instrumentalizacija kulture, prej gre za mobilizacijo njenih povezovalnih moči, ki lahko poleg umetniških, nagovarjajo tudi druga pomembna vprašanja in izzive globalnega sveta. Naše sodelovanje je mogoče okrepiti le, če bomo od besed pristopili k dejanjem in jo na številnih področjih prevedli v konkretne projekte.«

 

Izpostavila je, da si Slovenija prizadeva za partnersko pripravo in izvedbo teh projektov, ki naj na enakovredni osnovi po načelu »od spodaj navzgor« poteka med civilnimi organizacijami in kulturnimi zavodi sodelujočih držav. »Kot temeljne dejavnike uspeha projektov mednarodnega značaja prepoznavamo zavezanost vseh deležnikov k uspehu projekta (še zlasti lastništvo procesa s strani lokalnega prebivalstva) ter združitev strokovnih moči vključenih držav, pa tudi mednarodnih organizacij, kakršna sta Svet Evrope in UNESCO, ter seveda recipročna zagotovitev financiranja s strani udeleženih partnerjev. Po njenih besedah je za okrepitev sodelovanja nujno odpraviti nekatere ovire; največje po mnenju Slovenije predstavljajo vizumski postopki za umetniška gostovanja, ki so pogosto zelo dragi, dolgi in nepredvidljivi, izboljšave pa so potrebne tudi pri reševanju vprašanj obdavčevanja in socialne varnosti.

 

Poudarila je, da Slovenija posebej podpira tesno sodelovanje za spodbujanje sodobne ustvarjalnosti ter izmenjavo strokovnih znanj na področju varovanja kulturne dediščine. »Prepričani smo, da skupne pobude na tem področju prinašajo konkretne finančne učinke ter višjo stopnjo zaposlenosti sodelujočih na lokalnih, regionalnih in nacionalnih ravneh,« je še dodala in zaključila, da je izjemnega pomena tudi širša dimenzija krepitve kulturnega sodelovanja med narodi in skupnostmi, ki se med drugim nanaša tudi na vidike varnosti in stabilnosti, za kar je nujen prav medkulturni dialog.