Skoči na vsebino

NOVICA

Državna sekretarka na srečanju ministrov za kulturo EU in EGP »Kultura – vključujoča vrednota EU« v Bolgariji

Državna sekretarka Damjana Pečnik se v Sofiji udeležuje dvodnevnega neformalnega srečanja ministrov za kulturo EU in EGP, ki poteka pod naslovom »Kultura – vključujoča vrednota EU«, v organizaciji bolgarskega predsedstva EU. 1. in 2. marca bo državna sekretarka sodelovala na 8. srečanju ASEM ministrov za kulturo, na katerem bodo razpravljali o vlogi kulture v mednarodnih odnosih.

 

Udeleženci današnjega srečanja so v prvem delu razpravljali o kulturni dediščini kot povezovalnem dejavniku skupnega evropskega prostora, v drugem delu pa o vlogi mladine pri ohranjanju in razvoju evropskih kulturnih vrednot. Vodja slovenske delegacije, državna sekretarka Damjana Pečnik, je uvodoma poudarila, da je razprava zelo umestna, še posebej v luči priprave proračuna EU po letu 2020. »Prepričana sem, da si moramo skupaj prizadevati, da bosta tudi v načrtovanju prihodnjega proračuna EU kultura in kulturna dediščina vključeni kot pomemben del kulturnega, družbenega in ekonomskega razvoja naše skupnosti,« je izpostavila Pečnikova in poudarila, da so ukrepi, kot je Evropsko leto kulturne dediščine, izjemno pomembni, seveda ob zavedanju, da si moramo prizadevati za njihove dolgoročne učinke. Državna sekretarka je pozdravila namero bolgarskega predsedstva EU, da pripravi sklepe Sveta EU o potrebi po umestitvi kulturne dediščine v ospredje politik EU. »Kulturna dediščina je vrednota sama po sebi, zato ne smemo dopustiti njene instrumentalizacije, hkrati pa jo moramo prepoznati kot navdih za sodobno ustvarjalnost, ki bo kulturna dediščina naše prihodnosti,« je še povedala državna sekretarka. Pojasnila je, da si v Sloveniji tudi na nacionalni ravni želimo kulturo in kulturno dediščino bolje umestiti v druge politike, zato je Ministrstvo za kulturo RS v javno razpravo pravkar podalo nacionalno strategijo kulturne dediščine za obdobje 2018 – 2026.

 

V drugem delu razprave je Pečnikova izpostavila, da si moramo skupaj prizadevati za spodbujanje in ohranjanje ključne evropske vrednote varovanja in spodbujanja raznolikosti kulturnih izrazov tudi pri mladih. »Moto Evropske unije "Združeni v raznolikosti" je v luči novih izzivov EU še toliko pomembnejše vodilo in vrednota. Poleg tega nas k varovanju in spodbujanju raznolikosti kulturnih izrazov zavezuje tudi konvencija UNESCO iz leta 2005. In ker so naša prihodnost naši otroci in mladina, je nujno, da tudi pri njih negujemo te vrednote ter da jih opremimo s ključnimi vseživljenjskimi kompetencami: tako z medkulturnimi kompetencami, kot s kompetencami kulturne zavesti in izražanja,« je povedala in pojasnila, da se v Sloveniji tega zavedamo, zato že več let prirejamo in stalno razvijamo medsektorski projekt Kulturni bazar, pri katerem združijo moči različna ministrstva ter kulturne ustanove iz vse Slovenije. »Cilji Kulturnega bazarja so predstaviti kakovostne projekte in programe, ki jih kulturne ustanove ponujajo za otroke in mladino, spodbuditi in predstaviti možnosti za povezovanje in sodelovanje (partnerstvo) kulturnih ustanov z vrtci in šolami ter tudi partnerstva med kulturnimi ustanovami, okrepiti zavest o pomenu kulturno-umetnostne vzgoje v vzgoji in izobraževanju ter širši družbi, predstaviti pozitivne vplive kakovostne kulturno-umetnostne vzgoje na otroke in mladino oziroma na vrtec in šolo ter  spodbuditi kreativnost  in kreativna partnerstva na področju kulture in izobraževanja,« je še izpostavila Pečnikova in v zaključku nagovora poudarila, da bi lahko s skupnimi pobudami ter bolj strateškim in celostnim pristopom na EU ravni na tem področju dosegli še več.