Skoči na vsebino

NOVICA

Objavljen Javni poziv za sofinanciranje predhodnih arheoloških raziskav na območju naselbinske ali vrtnoarhitekturne dediščine

Objavljen je Javni poziv za sofinanciranje predhodnih arheoloških raziskav na območju naselbinske ali vrtnoarhitekturne dediščine, ki jih bo v letu 2018 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo.

 

Poziv se nanaša na sofinanciranje predhodnih arheoloških raziskav, ki so potrebne:
- kot del priprav na vzdrževanje in obnovo objekta, ki leži na območju naselbinske dediščine, če posege izvaja investitor, ki je fizična oseba, z namenom zagotovitve stanovanja za lastne potrebe ali če se posegi izvajajo z namenom zagotovitve prostorov, namenjenih izvajanju dejavnosti, ki so v javnem interesu,
- kot del priprav za ureditev ali obnovo javnih površin na območju naselbinske ali vrtnoarhitekturne dediščine.

 

 

 

Predmet poziva ne vključuje:
- novogradenj,
- posegov na nepremičninah v lasti Republike Slovenije,
- predhodnih arheoloških raziskav z že pridobljenim kulturnovarstvenim soglasjem za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline.

 

Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za poziv, je 65.000 evrov.  

 

Poziv je odprt do 31. 5. 2018 oziroma do porabe sredstev (do objave zaključka poziva).