Skoči na vsebino

NOVICA

Ministrstvo iz nadaljnje obravnave umika predlog sprememb ZUJIK-a

Kljub temu, da smo prejeli številna pozitivna stališča glede sprememb, ki jih je ministrstvo za kulturo predlagalo v noveli ZUJIK-a, in ne glede na to, da bodo imeli stanovska društva in drugi izvajalci zaradi tega, ker ne bodo sprejete nujne spremembe, težave pri določenih postopkih, zaradi nasprotovanja dela ustvarjalcev na področju kulture, predlagane dopolnitve ZUJIK-a umikamo iz nadaljnje obravnave.

 

Novela Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o uresničevanju javnega interesa v kulturi (ZUJIK) bi bila nujna zaradi nekaterih dejstev, ki so se v zadnjem času zgodile na področju kulture (npr. samoukinitev Kulturniške zbornice) in še nekaterih težav, ki izhajajo iz trenutne ureditve področja. Z novelo je ministrstvo želelo rešiti tudi nekatere zagate stanovskih društev na področju kulture, določena vprašanja, povezana s položajem samozaposlenih v kulturi, vprašanja, povezana z neposrednimi pozivi in strokovnimi komisijami, ki sodelujejo v postopkih javnih pozivov in razpisov; ministrstvo pa je želelo omogočiti tudi nekaj več fleksibilnosti pri zaposlovanju v javnih zavodih ter nekoliko preurediti imenovanje pristojnih direktorjev javnih zavodov. Z novelo zakona bi se tudi nekoliko jasneje opredelila javna služba na področju kulture ter razmerja med občinami kot ustanoviteljicami javnih zavodov in ministrstvom za kulturo oziroma državo kot sofinancerjem delovanja teh javnih zavodov.