Skoči na vsebino

NOVICA

Ministrstvo za kulturo predstavilo aktivnosti in partnerje Evropskega leta kulturne dediščine

Evropski parlament je na predlog Evropske komisije leto 2018 razglasil za evropsko leto kulturne dediščine z željo, da se po vsej Evropi izboljša zavedanje o naši skupni bogati dediščini. Cilj evropskega leta kulturne dediščine je ozaveščanje o naši skupni kulturni dediščini in njenemu potencialu za identifikacijo, sodelovanje in razvoj v luči heterogene evropske družbe in trenutnih političnih in gospodarskih izzivov. Evropsko leto kulturne dediščine izpostavlja predvsem dejstvo, da je naša skupna kulturna dediščina tako lokalna kot evropska in to razsežnost uporabi pri soočanju s trenutnimi izzivi: po eni strani gradi nove priložnosti za ohranjanje in razvoj kulturne dediščine, po drugi pa izpostavlja, da je ohranitev nujna, saj je naša kulturna dediščina pomemben in edinstven del družbenega in gospodarskega potenciala Evrope, ki je tesno povezana s številnimi drugimi področji, in je predstavlja temelj našega skupnega razvoja v Evropi.

 

Kulturna dediščina nam pomaga razumeti preteklost in ustvariti boljšo prihodnost. To se odraža tudi v sloganu za leto: "Naša dediščina: kjer preteklost sreča prihodnost".

 

V Sloveniji smo vlogo nacionalnega koordinatorja evropskega leta kulturne dediščine prevzeli na Ministrstvu za kulturo, ki svoje osrednje, zdaj že tradicionalne dogodke letos usmerja predvsem v promocijo dediščine med mladimi (Kulturni bazar, Evropa v šoli, Dnevi evropske kulturne dediščine in Teden kulturne dediščine ipd.). Poleg osrednjih dogodkov v okviru leta se obeležitvi pridružujejo muzeji, galerije in drugi javni zavodi s področja kulture ter drugi vladni in nevladni deležniki s svojimi dogodki.

 

Državna sekretarka na ministrstvu za kulturo Damjana Pečnik je na novinarski konferenci izpostavila, da ministrstvo za kulturo prepoznava evropsko leto kulturne dediščine kot prispevek k uveljavljanju kulturne dediščine kot strateškega vira za trajnostno naravnano Evropo, vključno s spodbujanjem njenega celovitega, močnega medsektorskega in participativnega ohranjanja v najširšem pomenu besede. Bogata regionalna, nacionalna in lokalna dediščina ni samo slovenska, ampak predstavlja našo skupno evropsko dediščino, ki ima kot taka izreden potencial za krepitev prepoznavnosti, sodelovanja in skupnega razvoja v luči heterogene evropske družbene strukture in skupnih evropskih vrednot, kot so spoštovanje raznolikosti, strpnosti in medkulturnega dialoga. “Vsak izmed nas lahko vsaj malo prispeva k okrepitvi zavedanja o naši izjemni skupni kulturni dediščini, o vrednotah, ki jih predstavlja dediščina, o njenem družbenem in razvojnem potencialu ter o pravicah in dolžnostih, povezanih z dediščino,“ je še dodala.

 

Ministrstvo je za ambasadorja leta izbralo raperja Roka Terkaja-Trkaja in prof. dr. Igorja Saksido. Saksida kot univerzitetnik in Rok kot otrok urbane kulture sebe imenujeta »naratorja in generatorja«. Po eni strani želita mladim po vsej Sloveniji pripovedovati zgodbe iz literarnega, glasbenega in filmskega izročila, po drugi strani pa v njih skušata zbuditi lastno kreativnost. "Sam največji poudarek v evropskem letu kulturne dediščine vidim v načelu vključenosti. Kulturna dediščina niso le muzeji in knjižnice. Kulturna dediščina se vzpostavi skozi dialog. Knjiga oživi, ko jo kdo prebere," je povedal predavatelj z ljubljanske pedagoške fakultete.

 

Kot je izpostavil Trkaj, želita z novimi potezami odpreti vrata mladim, ki z dediščino počasi izgubljajo stik. V pesmih, kulinaričnih dosežkih, tradicijah želita najti neke iskrice, ki bi utegnile biti zanimivi mladim in ta ogenj tradicije med mladimi širiti naprej. »Kulturna dediščina smo mi, ste vi, smo vsi, ki ustvarjamo, in prav je, da se osredotočimo tudi na mlade, ki šele prihajajo,« je še poudaril Trkaj.

 

Generalni direktor RTV Slovenija, Igor Kadunc, je o vlogi nacionalnega medijskega servisa pri projektu povedal: »RTV Slovenija skrbi tako za ustvarjanje kot posredovanje slovenske kulture v najširšem smislu. V svojih radijskih in televizijskih programih, spletnih vsebinah in z založniško dejavnostjo zagotavlja širjenje slovenske kulture tega trenutka; z bogatimi arhivi pa tudi tiste, ki je bila ustvarjena v zadnjih desetletjih. Vse to predstavlja delček v mozaiku evropske kulturne dediščine. Naše poslanstvo ostaja zaveza ustvarjanju in predstavljanju ter promociji slovenske kulture, spodbujanje umetniškega ustvarjanja; ob vseh drugih dejavnostih, ki smo jim zavezani kot javna radiotelevizija. RTV Slovenija je tudi samostojni »arhivar« svojih vsebin, čemur je v zadnjih letih posvetila veliko pozornosti in je na tem področju med vodilnimi v Evropi. To, ob tem, da v letošnjem letu praznujemo 90 let Radia in 60 let Televizije Slovenija, ni majhen zalogaj. Zdaj je naša skrb arhive ustrezno dokumentirati, da bodo katalogi dostopni javnosti.«

 

Ministrstvu za kulturo je prisluhnilo tudi podjetje Costella d.o.o., ki v projekt Evropskega leta kulturne dediščine vstopilo kot pokrovitelj. Luka Velepič, direktor Costella d.o.o., je pojasnil pobudo, namen in cilj projekta, »Podari cent za obnovo slovenske kulturne dediščine«, ter pred podpisom svečanega dogovora izjavil: »V podjetju Costella se zavedamo družbene in okoljske odgovornosti, ki jo nosimo, zato želimo biti proaktiven, inovativen deležnik pri ohranjanju kulturne dediščine slovenskega naroda. S tem razlogom smo Ministrstvu za kulturo predlagali projekt izdaje posebne kolekcije stekleničk naravne mineralne vode Costella. Le te smo obogatili z ilustracijami petih motivov slovenske kulturne dediščine mlade slovenske umetnice Maje Gorjup in znakom evropskega leta kulturne dediščine 2018. Ob nakupu stekleničke iz te kolekcije bo Costella v imenu kupca darovala en cent za obnovo enega izmed petih slovenskih kulturnih spomenikov (objektov kulturne dediščine). Nabor le teh je izbralo Ministrstvo za kulturo, prejemnik sredstev namenskega sklada za ohranjanje in vzdrževanje kulturne dediščine pa bo izbran prek glasovanja na Facebook straneh evropskega leta kulturne dediščine in podjetja Costella, skladno z podpisanim dogovorom o pokroviteljstvu evropskega leta kulturne dediščine 2018«.