Skoči na vsebino

NOVICA

Uspešen zaključek projektov nevladnih organizacij s področja različnih kulturnih tradicij

Konec lanskega leta se je uspešno zaključilo 12 projektov nevladnih organizacij, ki so bile izbrane v okviru Javnega razpisa za izbor operacij za večjo socialno vključenost pripadnikov ranljivih družbenih skupin na področju kulture v okviru Evropskega socialnega sklada v letih 2016–2017. Razpisana sredstva za projekte, ki so se izvajali od srede junija 2016 do konca avgusta 2017, so bila v višini 1,2 milijona evrov, pri čemer lahko ob zaključku zabeležimo izvrstno 97 % finančno realizacijo.

 

Projekti so bili namenjeni pripadnicam in pripadnikom manjšinskih etničnih skupnosti (to so pripadniki italijanske in madžarske narodne skupnosti, romske skupnosti, narodnih skupnosti, opredeljenih v Deklaraciji Republike Slovenije o položaju narodnih skupnosti pripadnikov narodov nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji, nemško govoreče etnične skupine v Sloveniji, različne druge manjšinske etnične skupine ter priseljenci) in invalidom.

 

V projektne aktivnosti je bilo vključenih več kot 1000 udeleženk in udeležencev. Ti so imeli priložnost pridobiti nova znanja in veščine, kot so na primer priprava video vsebin, tekstilno oblikovanje, folklorna dejavnost, fotografsko ustvarjanje, kulturni turizem, izdelovanje lutk, ustvarjanje dokumentarnega filma, kulturni menedžment, kreativno pisanje, interpretiranje kulturne dediščine, izdelava izdelkov umetnostne obrti, »stand up komedija« in glasbena produkcija.

 

V času projektnih aktivnosti je bilo novo zaposlenih 12 koordinatoric in koordinatorjev, pripadnic in pripadnikov manjšinskih etničnih skupnosti in invalidov, ki so si na podlagi neposrednih izkušenj nabirali znanja in spretnosti s področja kulturnega managementa, s čimer so prispevali h krepitvi kulturnih kompetenc v izbranih nevladnih organizacijah.

 

Ob zaključku projektov je s sodelovanjem vseh sofinanciranih organizacij, Slovenskega etnografskega muzeja ter Službe za kulturne raznolikosti in človekove pravice Ministrstva za kulturo nastala zaključna razstava Tradicija v modernem – skupaj za bolj kakovostno kulturno produkcijo manjšinskih etničnih skupnosti in invalidov, ki je septembra 2017 gostovala na Ministrstvu za kulturo. Zbornik razstave, v katerem so kratki opisi projektov z izborom produkcije, je dostopen tukaj.