Skoči na vsebino

NOVICA

Izjava ministra Peršaka glede poziva Medijske zbornice

»Naj v zvezi z gonjo, ki sem je deležen s strani Medijske zbornice, najprej pojasnim, da se mi je Medijska zbornica 4. oktobra 2017 v posebnem pismu zahvalila za dosedanje sodelovanje in pripravljenost prisluhniti težavam, s katerimi se soočajo mediji. Poleg tega so me v pismu prosili za čimprejšnji sestanek, na katerem bi spregovorili o teh težavah.

 

10. oktobra 2017, torej šest dni kasneje, smo sklicali ta sestanek in na njem razpravljali o tem, katere spremembe Zakona o medijih so najbolj nujne. Oni sami so ponudili, da bodo pripravili spremembo, ki bi zavezovala kabelske operaterje, da morajo tiste televizijske programe, ki so bili prej dostopni po antenah, brezplačno uvrstiti v svoje kabelske pakete in jih tako omogočiti gledalcem pod enakimi pogoji, kot so jih imeli do takrat. Vendar pa takega predloga od njih nikoli nismo dobili. Zato smo sami pripravili minimalne in nujne spremembe Zakona o medijih in pri tem upoštevali tudi nekaj njihovih želja in predlogov. Ko pa je bil predlog decembra lani pripravljen, so predlog absolutno zavrnili, niti se niso želeli o predlaganih spremembah pogovarjati ali predlagati morebitne izboljšave teh sprememb, predlagati, da se kakšne izmed njih ne uvrsti v predlog ali podobno.

 

Popolnoma neverodostojna je tudi trditev, da predlog Strategije za področje medijev sploh ne govori o drugih medijih in zlasti ne o medijih, ki delujejo lokalno in poročajo o dogajanju na posameznih območjih Slovenije, torej ne o medijih posebnega pomena, temveč samo o RTV Slovenija in o ničemer drugem. Trditev absolutno ne drži, kajti strategija šteje 38 strani, od katerih je 24 strani posvečenih vprašanju medijev nasploh, definirani so tudi strateški cilji in prav posebej poudarjeno je ravno vprašanje informiranja na lokalnih ravneh. V tej strategiji je posebna pozornost posvečena ravno lokalnim medijem, lokalnemu informiranju in medijem posebnega pomena.

 

Prav tako moram zanikati, da predlog Nacionalnega programa za kulturo 2018-2025 ne omenja medijev. Predlog Nacionalnega programa za kulturo govori o vprašanju medijev kot o posebnem področju kulture, posebej govori o problemih, s katerimi se mediji zaradi digitalne transformacije danes srečujejo, govori o perspektivi razvoja medijev in seveda posebej tudi o javni Radioteleviziji Slovenija, ki ima posebno funkcijo v tej medijski krajini.

 

Menim, da pojasnilo v zadostni meri demantira trditve, ki jih v svoji zahtevi po razrešitvi navajajo tisti mediji, ki so združeni v Medijski zbornici.«