Skoči na vsebino

NOVICA

V javni razpravi predlog novele Zakona o spremembah in dopolnitvah ZUJIK in predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah ZSFCJA

Ministrstvo za kulturo daje v javno obravnavo predloga dveh zakonov, in sicer Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Slovenskem filmskem centru, javni agenciji (ZSFCJA) in Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o uresničevanju javnega interesa v kulturi (ZUJIK).

 

S predlogom novele Zakona o Slovenskem filmskem centru želi minister olajšati položaj avtorjem celovečernih animiranih filmov in dokumentarnih filmov, katerih snemanja – zaradi tehnologije oziroma teme filma neizogibno trajajo po več let. Z novim predlogom zakona bi se rok za dokončanje teh filmov podaljšal.

 

Hkrati želi ministrstvo odpraviti prakso podaljševanja pogodbenih rokov za dokončanje filmskih projektov, ker to povzroča zaplete pri njihovi realizaciji. Večkrat se namreč zgodi, da se večje število projektov znajde pred realizacijo, česar tehnične ekipe in javni servis ne zmorejo. Da pa ne bi avtorji in producenti bili v prevelikih težavah zaradi dveletnega roka, v katerem so morali zagotavljati dodatna sredstva za projekte pred začetkom operativnega dela, se z novelo zakona ureja tudi možnost razmika med odločbo in podpisom pogodbe.

 

Zainteresirano javnost vabimo, naj odda pripombe in morebitne predloge v zvezi s predlaganimi členi. Hkrati obveščamo, da bo javna razprava trajala samo do torka, 6. februarja 2018, saj želimo ujeti rok za pravočasno obravnavo predloga na seji Vlade RS in še pred volitvami predlagati obravnavo in sprejem zakona v Državnem zboru RS. Menimo, da spremembe niso obsežne in ne zahtevne, zato ne zahtevajo dolgotrajne javne razprave. So pa nujne in v prid avtorjem in producentom, zlasti v primeru celovečernih animiranih filmov in določenih žanrov dokumentarnega filma.

 

Novela Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o uresničevanju javnega interesa v kulturi (ZUJIK) je nujna zaradi nekaterih dejstev, ki so se v zadnjem času zgodile na področju kulture (npr. samoukinitev Kulturniške zbornice) in še nekaterih težav, ki izhajajo iz trenutne ureditve področja. Novela tako rešuje nekatere zagate stanovskih društev na področju kulture, določena vprašanja, povezana s položajem samozaposlenih v kulturi, vprašanja, povezana z neposrednimi pozivi in strokovnimi komisijami, ki sodelujejo v postopkih javnih pozivov in razpisov; ministrstvo pa želi omogočiti tudi nekaj več fleksibilnosti pri zaposlovanju v javnih zavodih ter nekoliko preurediti imenovanje pristojnih direktorjev javnih zavodov. Z novelo zakona želi ministrstvo tudi nekoliko jasneje opredeliti javno službo na področju kulture in opredeliti razmerja med občinami kot ustanoviteljicami javnih zavodov in ministrstvom za kulturo oziroma državo kot sofinancerjem delovanja teh javnih zavodov.

 

Zavedamo se, da predstavlja navedena novela ZUJIK le premostitveni ukrep, vendar ministrstvo predvideva, da bo še v tem mandatu sprejet nov Nacionalni program za kulturo 2018-2025 in nato v naslednjih dveh letih tudi nov temeljni zakon na področju kulture. Pripombe in odzive zainteresirane javnosti pričakujemo do petka, 9. februarja 2018 na elektronski naslov gp.mk(at)gov.si ali po pošti na naslov ministrstva za kulturo.

 

Predloga obeh zakonov sta objavljena na spletni strani http://www.mk.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/predpisi_v_pripravi/predpisi_v_pripravi_2018.