Skoči na vsebino

NOVICA

Državna sekretarka Damjana Pečnik na ministrski konferenci Visokokakovostna kultura grajenega prostora (»Baukultur«) Evrope v Davosu

Državna sekretarka Damjana Pečnik skupaj z generalno direktorico Direktorata za kulturno dediščino, mag. Ksenijo Kovačec Naglič v Davosu sodeluje na ministrski konferenci Visokokakovostna kultura grajenega prostora Evrope, ki se danes zaključuje. Konferenca je organizirana v okviru letnega srečanja Svetovnega gospodarskega foruma. S tem dogodkom želi Švica poudariti osrednjo vlogo kulture pri zagotavljanju kakovosti grajenega okolja.


Državna sekretarka in generalna direktorica sta sodelovali na otvoritvenem dogodku, ki je potekal v obliki odprte in neformalne razprave. Razprava je ponudila priložnost za predstavitev in seznanitev z dobrimi praksami in zgledi. Sodelovali sta tudi v programu drugega dne konference, ki je potekal v treh vsebinskih sklopih, na katerih so države predstavile svoja stališča. Ta so dejansko utemeljila namen in cilje konference ter izhodišče o osrednji vlogi kulture za družbo in o vplivu kulture grajenega prostora na trajnostni razvoj, kakovost bivanja in družbeno kohezijo ter dobro počutje vseh ljudi. Zagotavljanje kakovosti grajenega prostora je skupna odgovornost vseh, zato mora potekati ob vključevanju ter sodelovanju politik, strok in javnosti.  

 

Državna sekretarka Pečnikova je predstavila stališče Republike Slovenije glede vloge kulture pri zagotavljanju kakovostnega grajenega prostora in s tem povezano slovensko Arhitekturno politiko, ki je bila pripravljena pod okriljem Ministrstva za kulturo in sprejeta avgusta lani.

 

V okviru zaključka konference so udeleženci oblikovali in podpisali končno besedilo Deklaracije iz Davosa (»Davos Declaration«), v katero so vključeni sprejeti sklepi konference. Deklaracija na izhodiščih, da je kakovost grajenega prostora kot skupno dobro tudi skupna odgovornost vlad, organizacij in zasebnega sektorja ter da je nujno okrepiti zavest o kulturnih, socialnih, gospodarskih, okoljskih in tehničnih vprašanjih, udeležence zavezuje k:

  • spodbujanju in promociji idej in načel kulture grajenega prostora vsem deležnikom, vključno z drugimi člani vlade in širše javnosti, zlasti mladim, ter poudarjanju njenega koristnega vpliva na družbo;
  • izvajanju boljših politik, ki vključujejo koncept kulture kakovostnega grajenega prostora, ter vključevanju vizije kulture kakovostnega grajenega prostora med osrednje cilje politike;
  • podpori nadaljnjim ukrepom in aktivnostim, ki prispevajo k spodbujanju in izvajanju vizije kulture kakovostnega grajenega prostora;
  • pozivu vsem zainteresiranim deležnikom, tako javnim kot zasebnim, da prepoznajo pozitivni učinek kulture kakovostnega grajenega prostora za skupno dobro in priznajo svojo odgovornost, da prispevajo k njenemu izvajanju, zlasti v zvezi z naložbami, povezanimi s kakovostjo grajenega prostora;
  • ponovnemu srečanju v roku največ 10 let, na katerem bo izvedena ocena in razprava o napredku, doseženem pri zagotavljanju kulture kakovostnega grajenega prostora v Evropi.