Skoči na vsebino

NOVICA

Sodelujte v javnem posvetovanju Evropske komisije o programih EU po letu 2020

Evropska komisija do 8. marca 2018 vabi k sodelovanju v javnem posvetovanju o programih EU na področju vrednot in mobilnosti, ki je namenjeno oblikovanju naslednje generacije finančnih programov za večletni finančni okvir (večletni proračun EU) po letu 2020.


K sodelovanju v posvetovanju vabi vse državljane, organizacije in deležnike, ki jih zanimajo oziroma se ukvarjajo z vprašanji učne mobilnosti; izobraževanja in usposabljanja zunaj mobilnosti; prostovoljstva, humanitarne pomoči, solidarnosti; mladinskega dela; mobilnosti delovne sile; kulture, medijev in umetnosti; državljanstva in vrednot; območja pravice, pravosodnega sodelovanja, pravic ter varstva potrošnikov.

 

Evropska komisija bo v letošnjem letu pripravila celovite predloge za naslednjo generacijo programov financiranja EU za obdobje po letu 2020, ki se bodo financirali iz proračuna EU, med drugim tudi za podporo kulturnim in ustvarjalnim sektorjem, vključno z avdiovizualnim sektorjem ter državljanstvu in vrednotam.


Komisija zato potrebuje vašo natančno oceno tako pozitivnih učinkov obstoječega sistema, kot tudi tistega, kar bi se lahko v prihodnosti izboljšalo. Vabimo vas, da se z odgovori odzovete tako na področjih, ki jih pokrivata aktualna programa EU "Ustvarjalna Evropa" in "Evropa za državljane" (na nacionalni ravni je nosilni resor za oba programa Ministrstvo za kulturo), kot tudi na drugih področjih, ki (lahko) vplivajo na razvoj kulturnih in ustvarjalnih sektorjev (npr. mobilnost, izobraževanje in usposabljanje).


Vsi državljani in organizacije ste vabljeni, da se v javno posvetovanje vključite tako, da izpolnite spletni vprašalnik(na voljo v 23 jezikih) in vabilo k sodelovanju posredujete svojim deležnikom in partnerjem. Izpolnjevanje vam bo vzelo približno 30 minut. Da bo Evropska komisija kar najbolje razumela vaše stališče, lahko svoje odgovore dopolnite s podrobnejšimi informacijami v ustreznih besedilnih poljih.


Evropska Komisija bo prejete odgovore objavila po koncu posvetovalnega obdobja in pripravila povzetek odgovorov. Odgovore bo upoštevala pri pripravi celovitih predlogov za večletni finančni okvir po letu 2020 in naslednjo generacijo finančnih programov.


Lepo vabljeni k sodelovanju!