Skoči na vsebino

NOVICA

Rezultati javnega razpisa za izbor javnih kulturnih programov na področju umetnosti za obdobje od 2018 do 2021

Objavljeni so rezultati javnega razpisa za izbor javnih kulturnih programov na področju umetnosti za obdobje od 2018 do 2021. Razpis je glede na razpoložljiva proračunska sredstva določal, da bo izbranih največ 28 javnih kulturnih programov, ki bodo po svojem prispevku k uresničevanju javnega interesa za kulturo prepoznani kot programi, ki so po obsegu, kakovosti in dostopnosti primerljivi s programi, ki jih zagotavljajo javni zavodi na področju kulture, kot določa krovni zakon v kulturi.

 

Na podlagi predloga strokovnih komisij za posamezna področja je bilo izbranih 27 javnih kulturnih programov, ki bodo sofinancirani iz državnega proračuna, in sicer:
- 8 na področju uprizoritvenih umetnosti,

- 8 na področju glasbenih umetnosti,
- 7 na področju vizualnih umetnosti in
- 4 na področju intermedijskih umetnosti.

Na razpis je prispelo 63 vlog, od teh je bilo 9 vlog zavrženih, ker so jih prijavile neupravičene osebe, 39 vlog pa je bilo pozvanih k dopolnitvi. Od teh je bilo 37 vlog pravočasno in ustrezno dopolnjenih, ena vloga ni bila ustrezno dopolnjena, zato je bila s sklepom zavržena kot nepopolna vloga, ena vloga pa ni bila dopolnjena, zato je bila s sklepom zavržena kot nepopolna vloga. V obravnavo strokovnim komisijam za posamezna področja je bilo posredovanih skupno 54 vlog.
 
V sofinanciranje so bili sprejeti naslednji prijavitelji:

 

- na področju uprizoritvenih umetnosti:
Zavod En-Knap v višini 124.964,06 EUR, 100 točk,  
Plesni teater Ljubljana v višini 124.964,06 EUR, 100 točk  
Zavod Flota Murska Sobota v višini 121.388,59 EUR, 99 točk
Društvo Gledališče Glej v višini 122.463,86 EUR, 98 točk
Mini teater v višini 97.971,82 EUR, 98 točk
Via Negativa v višini 90.455,23 EUR, 93 točk
KUD Moment Maribor v višini 104.075,09 EUR, 92 točk
Bunker – Zavod za organizacijo in izvedbo kulturnih prireditev v višini 113.717,29 EUR, 91 točk

 

- na področju glasbenih umetnosti:
Društvo baletnih umetnikov Slovenije v višini 98.828,60 EUR, 87 točk
Zavod Jazz Cerkno v višini 93.804,81, 87 točk
Zveza glasbene mladine Slovenije v višini 95.420,72 EUR, 84 točk
Društvo Slovenskih skladateljev v višini 93.148,79 EUR, 84 točk
Zavod Druga godba Ljubljana v višini 90.570,96 EUR, 84 točk
Zavod Sploh v višini 94.284,75 EUR, 83 točk
KAPA – Društvo za kulturno in umetniško produkcijo v višini 74.130,92 EUR, 82 točk
Slovensko komorno glasbeno gledališče v višini 59.810,45 EUR, 82 točk

 

- na področju vizualnih umetnosti:
Društvo ŠKUC v višini 93.826,39 EUR, 100 točk
Forum Ljubljana, Zavod za umetniško in kulturno produkcijo v višini 86.320,28 EUR, 92 točk
Zavod DESSA Arhitekturni center v višini 33.089,44 EUR, 92 točk
Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov v višini 80.690,69 EUR, 86 točk
Društvo PHOTON v višini  73.966,47 EUR, 86 točk
KUD Mreža v višini 71.197,77 EUR, 82 točk
Zavod P.A.R.A.S.I.T.E. v višini 60.908,96 EUR, 82 točk

 

- na področju intermedijskih umetnosti:
Zavod AKSIOMA v višini 79.942,69 EUR, 93 točk
Kulturno izobraževalno društvo KIBLA v višini 75.664,70 EUR, 88 točk
Zavod za kulturo, umetnost in izobraževanje KERSNIKOVA v višini 73.065,90 EUR, 85 točk
Zavod Projekt Atol v višini 71.346,70 EUR, 83 točk

 

V sofinanciranje je sprejetih 23 istih prijaviteljev kot v prejšnjem obdobju. Štirje izvajalci v preteklem obdobju niso bili sofinancirani kot javni kulturni program (Zavod Flota Murska Sobota, KUD Moment Maribor, Via Negativa in Slovensko komorno glasbeno gledališče).
 
V sofinanciranje niso bile sprejete vloge naslednjih prijaviteljev:

 

- na področju uprizoritvenih umetnosti:
Zavod Delak, Maska - Zavod za založniško kulturno in producentsko dejavnost, Emanat - Zavod za razvoj in afirmacijo plesa in sodobne umetnosti, Umetniško društvo M&N DC, Društvo Pekinpah, Društvo Gledališče Ane Monro, Društvo za promocijo žensk v kulturi - Mesto žensk, Umetniško društvo Nomad dance academy Slovenija

 

- na področju glasbenih umetnosti:
Kulturno društvo LIB-ART, Društvo komorni godalni orkester Slovenske filharmonije, CONA Zavod za procesiranje sodobne umetnosti, Gramus d.o.o., ARS Ramovš zavod za umetnost, Glasbena matica Ljubljana, Ustanova Imago Sloveniae, Kulturno društvo Drugi zvoki, Zbor Carmina Slovenica, Kulturni center zavod za umetniško produkcijo in založništvo Maribor, Kulturno umetniško društvo Kreatura Moonlee, Slowind, Društvo glasbena mladina Ljubljanska, KUD MoTA, Hiša kulture Celje, Zveza Mink Tolmin, APZ Tone Tomšič Univerze v Ljubljani

 

- na področju vizualnih umetnosti:
SCCA, Zavod za sodobno umetnost, LokalPatriot - Mladinski klub DNŠ

- na področju intermedijskih umetnosti:
Na področju intermedijskih umetnosti so vse popolne vloge sprejete v sofinanciranje.


Zavržene so bile vloge naslednjih prijaviteljev:

 

-    na področju uprizoritvenih umetnosti:
Lutkovno kulturno umetniško društvo Izola MARI O NET.TE, Izola     

 

-    na področju glasbenih umetnosti:
Zveza slovenskih glasbenih šol, Zavod Masovna, Črtomir Šiškovič, Jazz Club Gajo

 

-    na področju vizualnih umetnosti:
Zavod RUNA, Plemenitaš Karel, Zavod Carnica

 

-    na področju intermedijskih umetnosti:
Društvo za interdisciplinarnost, samoprodukcijo in cirkulacijo sodobne umetnosti Cirkulacija 2


Programski razpis ni edini način sofinanciranja nevladnih organizacij. Ministrstvo za kulturo bo v letu 2018 na podlagi vseh javnih razpisov na področju umetnosti sofinanciralo programe in projekte nevladnih organizacij in posameznikov v skupni višini 4.370.526,90 evrov, kar pomeni, da sredstva za projekte in programe ostajajo enaka kot v letu 2017. Poleg programskega razpisa je ministrstvo že objavilo javni razpis za sofinanciranje večletnih kulturnih projektov, na katerem je na voljo 1.166.000 evrov sredstev na letni ravni; rezultati bodo objavljeni predvidoma v prihodnjem mesecu. Pred objavo pa je še razpis za sofinanciranje enoletnih kulturnih projektov. Poleg tega ministrstvo za kulturo spodbuja tudi zaposlovanje in usposabljanje v nevladnih organizacijah, na primer v okviru Javnega razpisa za izbor operacij »Podporno okolje za delovanje na področju kulture 2018« iz Evropskih strukturnih skladov.