Skoči na vsebino

NOVICA

Vlada RS sprejela Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi del arhitekta Jožeta Plečnika v Ljubljani za kulturne spomenike državnega pomena

Vlada RS je na današnji redni seji sprejela Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi del arhitekta Jožeta Plečnika v Ljubljani za kulturne spomenike državnega pomena.

V skladu z Zakonom o varstvu kulturne dediščine Vlada RS z odlokom razglasi enoto kulturne dediščine, ki ima izjemen pomen za Republiko Slovenijo. Izjemna dela arhitekta Plečnika v Ljubljani so že razglašena za kulturne spomenike državnega pomena. Za nominacijo za uvrstitev na seznam UNESCO svetovne kulturne dediščine pa je nujno natančneje opredeliti vplivna območja posameznih izbranih spomenikov, uvrščenih na poskusni seznam. Zato je pristojna strokovna organizacija, Zavod za varstvo kulturne dediščine, OE Ljubljana, predlagala in utemeljila ustrezne spremembe in dopolnitve, ki so vključene v spremembo odloka.