Skoči na vsebino

NOVICA

UNESCO Seznam svetovne dediščine in dela arhitekta Jožeta Plečnika

Republika Slovenija in Češka republika sta vse od leta 2011 aktivno sodelovali pri pripravi transnacionalne nominacije, ki promovira izjemno arhitekturo Jožeta Plečnika v Ljubljani in v Pragi. Leta 2015 je bilo Plečnikovo delo uspešno vpisano na UNESCO Poskusni seznam pod imenom "Brezčasna, humanistična arhitektura Jožeta Plečnika v Ljubljani in Pragi".

Med pripravo dosjeja nominacije sta tako slovenska kot češka strokovna skupina večkrat izrazili pomisleke glede izbire komponent v tej nominaciji in potencialne izjemne univerzalne vrednosti celotne nominacije. Zato je Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije, v dogovoru s češkimi partnerji in z namenom, da bi se izognili morebitnim nesporazumom med samim procesom evalvacije, konec leta 2016 zaprosilo ICOMOS Sekretariat v Parizu za svetovanje.

Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije je 25. julija 2017 organiziralo posvetovalno okroglo mizo na temo priprave transnacionalne nominacije. Okrogle mize se je poleg predstavnikov slovenske in češke strokovne skupine udeležila tudi svetovalka, imenovana s strani ICOMOS. Skupaj z ICOMOS svetovalko so predstavniki slovenske in češke strokovne skupine razpravljali o utemeljitvi transnacionalne nominacije in ponovno preučili vsebino dosjeja. Z namenom, da se delo Jožeta Plečnika predstavi na najboljši in najbolj celosten način, so iskali možnosti za nadaljnje sodelovanje pri nominaciji, ki bi ustrezala vsem merilom v skladu z Operativnimi smernicami za izvajanje UNESCO konvencije o svetovni dediščini. ICOMOS svetovalka je poudarila, da transnacionalna nominacija, ki ji je bila predstavljena na tej okrogli mizi in se je oblikovala od leta 2011 naprej, ne zagotavlja možnosti za uspešen vpis na UNESCO seznam svetovne dediščine. Po  njenem prepričanju bi bila najbolj optimalna rešitev priprava nominacije Plečnikovih del v Ljubljani.

Slovenska in češka strokovna skupina sta  v zadnjih šestih letih odlično sodelovali. Vendar pa so vprašanja, o katerih sta partnerski državi razpravljali z ICOMOS, tako kompleksna in resna, da je neizogiben nov pristop k nominaciji.

Obe strani globoko obžalujeta, da se bo zaključila priprava transnacionalne nominacije Plečnikovega dela, vendar razumeta in podpirata nujnost tega dejanja,  saj ne želita ogroziti možnosti za vpis te pomembne dediščine na UNESCO seznam svetovne dediščine. Obenem sta obe strani prepričani, da se bo odlično sodelovanje med državama, ki je bilo razvito na področju Plečnikove dediščine in promocije, nadaljevalo tudi v prihodnje.

Slovenska stran bo sledila predlogom ICOMOS svetovalke in samostojno nadaljevala pripravo nacionalne nominacije Plečnikovih del v Ljubljani.