Skoči na vsebino

NOVICA

Objavljen Javni razpis za izbor operacij »Podpora novim kariernim perspektivam v obdobju 2018-2021«

Ministrstvo za kulturo obvešča zainteresirane prijavitelje, da je na svoji spletni strani objavilo Javni razpis za izbor operacij »Podpora novim kariernim perspektivam v obdobju 2018-2021«.

 

Predmet javnega razpisa z oznako JR ESS NKP 2018-2021 je sofinanciranje zaposlitev na področju kulture. Ciljna skupina so brezposelne osebe, ki so v trenutku vključitve v projekt stare do vključno 29 let.

Namen javnega razpisa je pridobitev in krepitev sposobnosti, znanj, veščin spretnosti  vključenih oseb ter dvig ključnih kompetenc, s čimer se povečujejo njihove zaposlitvene možnosti. Oseba vključena v delovni proces institucije, bo pod strokovnim vodstvom mentorja opravljala naloge in pridobivala znanja, veščine, spretnosti in delovne izkušnje na določenem delovnem mestu, ki ji bodo povečale zaposlitvene možnosti za opravljanje teh ali podobnih del. Vključitev posamezne osebe iz ciljne skupine v operacijo bo trajala najmanj dvanajst mesecev v obsegu zaposlitve za polni delovni čas.


Prijavitelji so lahko javni zavodi s področja kulture, katerih ustanoviteljica je država ali lokalna skupnost, registrirani za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti in posredovanje kulturnih dobrin s področja umetnosti v Sloveniji. Med drugim so to prijavitelji, ki so v skladu s sklepom o ustanovitvi javnega zavoda organizirani na način, da zaposlujejo kadre v umetniških ansamblih in javni zavodi, ki v skladu s sklepom o ustanovitvi izvajajo javno službo predstavljanja, produkcije, koprodukcije, organizacije in posredovanja kulturno-umetniškega programa na več področjih umetniške dejavnosti.

 

V okviru javnega razpisa se sredstva dodeljujejo za leta 2018 do 2021. Okvirna višina razpoložljivih sredstev za javni razpis znaša skupno 1.995.000,00 EUR, od tega 1.596.000,00 EUR (80,00 %) namenska sredstva EU ter 399.000,00 EUR (20,00 %) slovenska udeležba.

 

Razpis je odprt do 31. januarja 2018.